ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาปู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาปู*, -ตาปู-

ตาปู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาปู (n.) nail See also: spike Syn. ตะปู
English-Thai: HOPE Dictionary
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน,กาก,ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Girl, you sharp as a tack.เด็กหญิง, คุณฉลาดเป็นตาปูเข็ม
It's 4:00 a.m., so i'm a little foggy, but we're supposed to believe that grandpa here was born four hours ago?ตอนนี้ตี4,โอย ผมรู้สึกมึนตึบ, แต่พวกเราสมมุติที่จะเชื่อว่าตาปู่ตรงนี้ เพิ่งเกิดเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วอ่ะ?
It's gonna get a little slower smuggling product with Grandpa Anus watching every move I make.ให้พูดออกมาเปรยๆ เรื่องสินค้าที่ลักลอบนำเข้า ตาปู่จอมงี่เง่า คอยจับตาดูฉันอยู่ตลอดเวลา
Are you saying that Barron ate my uncle's...คุณจะบอกว่า บารอน กินตาปู่ผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาปู
Back to top