ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาธรรม*, -ตาธรรม-

ตาธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาธรรม (n.) spiritual eye See also: the eye which sees the Law Syn. ธัมมจักขุ, ดวงตาเห็นธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That she reigned there with justice and a kind heart for many centuries.เธอจะปกครองที่นั่ั้นด้วยความยุติธรรม และเมตตาธรรมเป็นเวลาหลายศตวรรษ
And the handsome young men must have something to live on as well as the plain.และคนหล่อก็ต้องการเงิน เหมือนคนที่หน้าตาธรรมดานั่นแหละ
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น..
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ
So, now they presume to teach us mercy.เอาแล้วไง ตอนนี้มันมาสอนเราเรื่องความเมตตาธรรม
Blessed are the merciful for they will be shown mercy.สวดแด่ผู้มีเมตตา เพื่อให้เขาได้แสดงเมตตาธรรม
I don't have a look.ฉันหน้าตาธรรมดาเงี้ย
Knows that he was a benevolent man...จะรู้ดีว่าเค้าเป็นคนที่มีเมตตาธรรม
Even if it wasn't black and would be radiating energy, it would still be only, let's say, 20 miles across.แล้วมนุษย์จักรวาล เหล่านี้อาจจะซ่อนอยู่ ในสายตาธรรมดาทุกรอบตัวเรา และเราอาจไม่เคยรู้ว่ามัน
No, it's mercy, okay/- ไม่ มันเป็นเมตตาธรรม โอเค
It's mercy for a guy who stood up to those guys on the train.เมตตาธรรมสำหรับชายที่ลุกขึ้น ขวางพวกโจรบนรถไฟขบวนนั้น
H-how does an average looking guy with a dime-a-dozen analyst job end up dating all of these gorgeous women?ผู้ชายที่หน้าตาธรรมดาๆ ที่เป็นนักวิเคราะห์ เงินเดือนน้อย เดทกับสาวสวยมากมาย ได้ยังไงกันนะ..
A ruthless breed of monsters whose deadliest weapon is their ability to hide in plain sight.สายพันธุ์โหดเหี้ยมของมอนสเตอร์ ความอันตราย คือเครื่องมือความสามารถของเขา ที่ซ่อนอยู่ในแววตาธรรมดา
He's either changing his victimology or he knew that the first two were unfaithful.ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นหญิงแต่งงานแล้ว หน้าตาธรรมดา ถ้าเขาไม่เปลี่ยนวิธีการลงมือ
They're just ordinary spectacles.มันเป็นแค่แว่นตาธรรมดา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาธรรม
Back to top