ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาทิพย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาทิพย์*, -ตาทิพย์-

ตาทิพย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาทิพย์ (n.) celestial eye See also: supernatural eye, all-seeing eye Syn. ทิพยเนตร
ตาทิพย์ (n.) all-seeing eye See also: celestial eye, supernatural eye Syn. ทิพยจักษุ
English-Thai: HOPE Dictionary
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ (intuition)
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์,ผู้วิเศษ,หมอดู,มีญาณทิพย์
second sightn. ญาณ,ความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ในข้างหน้าได้,ตาทิพย์
English-Thai: Nontri Dictionary
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clairvoyance (n.) ตาทิพย์ See also: ความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้ Syn. foresight
second sight (n.) ตาทิพย์ See also: ความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้ Syn. foresight, clairvoyance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're either a clairvoyant... a psychic, a seer, a soothsayer, or something.เซ้นส์ทางวิญญาณ ตาทิพย์ หยั่งรู้อนาคต อะไรแบบนี้
You are better"observadores"que me.ตาทิพย์ยัยบ๊องนั่นแม่นกว่าชั้น
I don't know why you think you have this psychic ability to read me.ผมไม่รู้ว่าคุณมีตาทิพย์ อ่านความรู้สึกผมออก
Makes me look extra-psychic, don't you think?ทำให้ฉันดูเหมือน ร่างทรงตาทิพย์เลยใช่มั้ยล่ะ
We analyze, categorize us. I say"observer".เราถูกทดสอบและถูกจัดประเภท เค้าเรียกชั้นว่า ตาทิพย์
That would be unfair to an Observer.- ตาทิพย์อย่างเธอน่าจะรู้แต่แรก
The Division is captured because the best guess they have seen.ดิวิชั่นจับแม่ไป พวกเค้าขังแม่ไว้เพราะแม่เป็นเจ้าแม่ตาทิพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
Are among the best I've seen.สมัยอยู่ดิวิชั่น แม่เธอทำนายแม่นที่สุดในบรรดาตาทิพย์
I do not have to be observed to know where this goes.ไม่ต้องมีตาทิพย์ก็เดาออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้
Nobody said anything about an observer, I can only go against a step.ไม่เห็นบอกว่ามีตาทิพย์เลยนี่นา ถ้าพวกจมูกทิพย์น่ะชั้นจัดการได้ หายห่วง
You gotta watch out, is only a matter of time.พูดจริงนะ ถ้าถูกตาทิพย์ตามล่า ไม่ช้าก็เร็ว เราเสร็จแน่
I have twenty of the best observers tracking the world... every moment now.ชั้นมีตาทิพย์ขั้นเทพของโลก 20 คน ตามแกะรอยนาทีต่อนาที
His observer is better than me.และตาทิพย์ของเค้าเก่งกว่าชั้น
There are observers in all the world followed.พวกตาทิพย์กำลังแกะรอยเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาทิพย์
Back to top