ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาตี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาตี่*, -ตาตี่-

ตาตี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาตี่ (adj.) narrow-eyed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Irish chins, women's breasts.ตาตี่ของคนเอเชีย คางแบบไอริช หน้าอกผู้หญิง
Double-talking Greeks. Shifty-eyed Chinese.คนกรีกช่างพูด คนจีนตาตี่
The chink, we call her Rubber Ruby.แม่สาวตาตี่ นักกายกรรมมาเอง
Hey, who are you?ถ้าอยากรู้นักก็เชิญมาแหกตาดูด้วยตาตี่ๆของแกเลย
By the time I'd left their little igloo, they'd be asking me to be godfather to their adorable slantyeyed kids.แต่ตอนฉันออกจากกระท่อมน้ำแข็งพวกเขา พวกนั้นจะขอให้ฉันเป็นพ่อทูนหัว ให้กับลูก ๆ ตาตี่น่ารักของเขาเลยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาตี่
Back to top