ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาตั๊กแตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาตั๊กแตน*, -ตาตั๊กแตน-

ตาตั๊กแตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาตั๊กแตน (n.) Impatiens balsamina See also: Balsaminaceae
ตาตั๊กแตน (n.) Impatiens balsamina See also: Balsaminaceae
ตาตั๊กแตน (n.) bright eyes See also: sparkling eyes, shiny eyes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาตั๊กแตน
Back to top