ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาตั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาตั้ง*, -ตาตั้ง-

ตาตั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาตั้ง (adv.) with fixing eye See also: with eyes rolled up, convulsively, spasmodically Syn. ตาเหลือก, ตาค้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She and her friend were marked by a spotter at the airport. Albanians took her.เธอกับเพื่อนถูกจับตาตั้งแต่ที่สนามบินพวกอัลเบเนียจับตัวเธอไป
The other day she made tea, then left the stove on for an hour.วันก่อนที่เธอชงชาก็ลืมกาไว้บนเตาตั้งชม.นึง
Until they code on the table in frontจนกว่าจะชักตาตั้งบนโต๊ะ
You the little seizure boy that was having them seizures all the time!นายไอ้เด็กชักที่ชอบชักตาตั้งประจำ
Maybe I just didn't want to share with your silly seizure-having ass.ก็ฉันไม่อยากแบ่งกับเด็กชักตาตั้งอย่างนาย with your silly seizure-having ass.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาตั้ง
Back to top