ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งไข่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งไข่*, -ตั้งไข่-

ตั้งไข่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งไข่ (v.) train an infant to stand See also: practise standing, teach an infant to stand, begin to stand, learn to stand on one´s feet Syn. สอนยืน, หัดยืน, เริ่มยืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
THE MORE TIME BRADFORD'S SPAWN WILL HAVE TO TALK HIM OUT OF IT.กว่าแบรดฟอร์ดจะเริ่มตั้งไข่ซะที กว่าที่จะได้คุยเรื่องแต่งงานกัน
You're hitting reset on the whole operation just because of me?คุณกำลังทำให้ปฏิบัติการทั้งหมดไปเริ่มตั้งไข่ใหม่ เพราะผมนะเหรอ?
Since I moved here, e back of my ballsตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ หรือตั้งแต่ตั้งไข่ได้
Yeah, and according to Mr. Wizard there, it's the only time of year you can balance an egg on its tip.จริงแล้วตามที่คุณพ่อมดบอกเอาไว้ มันเป็นช่วงเวลาเดียวของ ปีที่จะตั้งไข่ให้ตรงได้
I mean, my carousel horse sweater should make me look like an institutionalized toddler... but no, I look hot and smart.เด็กที่กำลังหัดตั้งไข่ แต่ไม่เลย ฉันทั้งฮ็อตและก็ดูฉลาดด้วย
All you is keep baby steps, little baby stepsง่ายๆ เหมือนทารกตั้งไข่นะแหละ ค่อยๆตั้งไข่
What the hell are talking about baby steps for?พูดบ้าอะไรวะ ตั้งไข่บ้าบออะไร?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งไข่
Back to top