ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งแต่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งแต่ง*, -ตั้งแต่ง-

ตั้งแต่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งแต่ง (v.) appoint See also: designate, commit, promote Syn. ยกขึ้น, สถาปนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I found this address in his wallet.ตั้งแต่งานที่มอบหมายครั้งสุดท้ายนั่น
Ever since I left the racetrack, I feel like there's something in the room with me.ตั้งแต่งานรถแข่งนั่น ฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างตามมาอยู่ในห้องกับฉันด้วย
Since his funeral. It was a long time ago.ตั้งแต่งานศพพ่อ นานมากแล้ว
Since the masquerade ball. I got an anonymous text to go to go distract Jenna.ตั้งแต่งานเต้นรำแล้ว ชั้นได้รับข้อความนิรนาม
Ever since my mother's show,ตั้งแต่งานแฟชั่นโชว์ของแม่จบ
Yeah. Wow, I haven't seen you since my parents' New Year's party, right?ใช่ ไม่เห็นคุนเลย คับตั้งแต่งานปีใหม่ของพ่อแม่ใช่มั้ยคับ
Wait,you haven't seen either of them since the wedding?เดี๋ยวก่อน,พวกเธอยังไม่ได้เจอกัน ตั้งแต่งานแต่งงานเหรอ
Prom night, 2000. I ain't wore it since.หนูไม่ได้สวมตั้งแต่งานพร๊อมปี 2000
Sara told me he's been missing since his brother's funeral.ซาร่าบอกผมว่าเขาหายตัวไปตั้งแต่งานศพพี่ชายเขา
I'm sorry we haven't spoken since the ball.ผมขอโทษด้วยนะ เรายังไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่งานบอลล์
Ever since the funeral,นับตั้งแต่งานศพพ่อของเขา
You're bailing on our first sausage fest?นี่คุณจะชิ่งออกไปตั้งแต่งานเลี้ยงไส้กรอกแรกของเราเหรอ?
Not since my mom's wedding.ไม่ ตั้งแต่งานแต่งงานแม่ฉัน
Ain't had this much fun since Woodward and Bernstein.ไม่ได้มันส์อย่างนี้ ตั้งแต่งานวู้ดเวิร์ดกับเบิร์นสตีน
By the way, in case you missed it, I just saved your fuzzy behind.โอเค . ผมดูอ้วนไหมในชุดนี้ \ ฉันไม่ได้ใช้เสื้อชั้นนอกนี้ตั้งแต่งานเต้นรำคราวก่อน
You got that balloon payment due on the first.คุณมีเรื่องเงินจ่ายบิลแบบเฉียดฉิว มาตั้งแต่งวดแรกแล้วนี่
I mean, we haven't been anywhere together... since Carrie and Big's wedding blowup honeymoon disaster.เราไม่ได้ไปที่ไหนกันเลย ตั้งแต่งานฮันนีมูนแห้วหวานของแคร์รี่น่ะ
Hey, Paula. I haven't seen you since the party.เฮ้พอลล่า ไม่ได้เจอตั้งแต่งานปาร์ตี้
I don't know. I haven't seen him since this started.ฉันไม่รู้ ฉันไม่เห็นเขา ตั้งแต่งานเริ่ม
I haven't been to a concert since the state fair.ไม่ได้ไปคอนเสริ์ท ตั้งแต่งานรัฐแล้ว
She hasn't really been back much since the funeral.เธอไม่ได้กลับมาที่นี่บ่อยครั้งตั้งแต่งานศพ
Maybe we didn't go about it the right way, but a maniac came after us at the dance.บางทีเราอาจไม่ได้ ทำถูกไปซะทีเดียว แต่อันตรายคุกคาม ตั้งแต่งานเต้นรำ
Your boy's not looking too good out there today, Grayson.ลูกนายดูไม่ดีตั้งแต่งานมาแล้วนะ เกร์ยสัน
And he's been really kind to me since the funeral.และเขาก็ใจดีกับฉันมาก ตั้งแต่งานศพ
Yeah, haven't been here since the funeral.ใช่ ไม่เคยกลับมาอยู่เลย ตั้งแต่งานศพ
I haven't seen the guest of honor swill that much booze since I catered Liza Minelli's wedding to that gay troll.ฉันไม่เคยเห็นใครตะกละขนาดนี้มาก่อน นับตั้งแต่งานแต่งของ ลิซ่า มิเนลลี่ กับเกย์พวกนั้น.
You haven't spent more than ten minutes in the same room with her since the engagement party.ลูกไม่เคยอยู่ในห้องเดียวกับเธอ นานเกิน 10 นาทีเลย ตั้งแต่งานหมั้นเป็นต้นมา
I can't do anything since Halloween.ชั้นทำอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่งานฮัลโลวีน
...so Finn left the glee club to go to college to become a teacher, and Blaine's got a crush on Sam, which he's had every since the Sadie Hawkins dance, but Sam just thinks that...ดังนั้นฟินน์เลยไปจาก Glee Club เพื่อไปวิทยาลัยเพื่อที่จะเป็น ครู และเบลนก็ตกหลุมรักแซม ตั้งแต่งานเต้นรำเซดี้ ฮอว์คกิ้นส์ แต่แซมยังคิดว่า
Not since your tenth grade dance, Angie.ไม่มีตั้งแต่งานเต้นรำตอนเกรดสิบนะแองจี้
Between you and me, ever since our budget was cut, the hospital's been a little short-staffed.รู้แค่คุณกับผมนะ ตั้งแต่งบประมาณถูกตัด ที่โรงพยาบาลพวกเจ้าหน้าที่ก็น้อยลง
Three weeks to the day since his funeral, and it's the first time I've had the courage to even look at the suit I wore to it.นี่ก็ผ่านไปแล้วกว่า3สัปดาห์ตั้งแต่งานศพของเขา และนี่เป็นครั้งแรก ที่ฉันมีความกล้า ที่จะมองไปยังสูท ตัวที่ฉันเคยใส่
She said you gave a nice speech, though.พูดคุยกับเธอตั้งแต่งานศพ เธอบอกว่าคุณให้พูดดี แต่
I ain't seen her since the funeral.แม่ไม่ได้เจอหน้าเลย ตั้งแต่งานศพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งแต่ง
Back to top