ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งท่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งท่า*, -ตั้งท่า-

ตั้งท่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งท่า (v.) foreshadow See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า
ตั้งท่า (v.) foreshadow See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า
ตั้งท่า (v.) prepare oneself for See also: be alert, be ready for Syn. วางท่า, เตรียมพร้อม
ตั้งท่ามวย (v.) guard Syn. ยกหมัด
English-Thai: HOPE Dictionary
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
English-Thai: Nontri Dictionary
pose(n) การวางท่า,การตั้งท่า,การวางมาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pull up, watch the frame. And remember, let him lead you.ตั้งท่า ตั้งกรอบไว้ และจำไว้ว่า เขาจะนำเธอเต้นเอง
Square with him like this and just drive it homeตั้งท่ากับมันแบบนี้ แล้วส่งกลับบ้านไปเลย
Learn to sing trios.เรียนรู้ที่จะร้องเพลงตั้งท่า
You're taking an attack posture with me?แกตั้งท่าเตรียมยิงเรอะ
Wait until I say to hold that pose, then just try to hold it.จนกว่าผมจะบอกให้หยุด แล้วคุณก็ตั้งท่านั้นไว้
Knauer, play action. Here comes the blitz.เคนาเวอร์ ตั้งท่าหลอก มีการบลิทซ์แล้ว
Whenever the camera zooms in on you, do a little shadowboxing and swing your armsเมื่อไรที่กล้องซูมมาที่นาย ต้องตั้งท่ามวยหน่อย และสวิงแขนนายด้วย
And some people are offended because I have a close... personal relationship with Jesus.บางคนยังตั้งท่ารังเกียจฉัน เพราะว่าฉัน... ทำงานรับใช้พระเจ้าในโบสถ์
Grab a shiv and make your move.ถือมีดแล้วตั้งท่ามาเลยดีกว่า
Who didn't vote for him.ที่ไม่ได้เลือกตั้งท่านเข้ามา..
Look, Mark, that was a good shot, okay?ฟังนะมาร์ค นั่นเป็นการตั้งท่าที่ดี โอเคอยู่
No, it's not what it looks like. I'm looking at the rusty muffler from under here...[สองคนตั้งท่าจะลงไป]
Snipers will posted and at the ready.สไนเปอร์จะตั้งท่าเตรียมพร้อม
Why are you just standing there? Take position.จะยืนกันอยู่ทำไมล่ะ ตั้งท่าเตรียมพร้อม
Why hasn't Presidential authority been turned over to you yet?ทำไมถึงยังไม่มีการแต่งตั้งท่าน ให้เป็นปธน.ซะที?
I crown you queen.ข้าขอแต่งตั้งท่านให้เป็นราชินี
Elbows locked. Stance low.ข้อศอกตั้งท่า ย่อเข่าเตรียมพร้อม
Joffrey made you the Lord of Harrenhal.{\cHFFFFFF}จอฟฟรีย์ตั้งท่านให้เป็นลอร์ดแห่งฮาร์รินฮาล
I name you First Ranger.ข้าแต่งตั้งท่านเป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวน

ตั้งท่า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構える[かまえる, kamaeru] Thai: ตั้งท่า English: to set up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งท่า
Back to top