ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวไหม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวไหม*, -ตัวไหม-

ตัวไหม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวไหม (n.) silk worm
English-Thai: HOPE Dictionary
silkworm(ซิลคฺ'เวิร์ม) n. ตัวไหม
worm(เวิร์ม) n. หนอน,ตัวหนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,หนอนพยาธิ,ตัวไหม,สิ่งที่น่าขยะแขยง vi. เลื้อยเหมือนตัวหนอน,ค่อย ๆ สืบรู้,ไช,ใช้เพทุบาย. vt. ขับพยาธิ,ค่อย ๆ สืบรู้,ทำให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ,ใช้เพทุบาย, See also: wormer n. wormlike,wormish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
silkworm(n) ตัวไหม
worm(n) หนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,ตัวไหม,ไส้ไก่,เกลียวตัวหนอน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
metamorphosisเมทามอร์โฟซิส, กระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปเป็นขั้น ๆ จากตัวอ่อนจน ถึงตัวโตเต็มวัย เช่น การเจริญเติบโตของตัวไหมซึ่งเปลี่ยนแปลงจากไข่เป็นหนอน (ตัวอ่อน) ดักแด้ และตัวโตเต็มวัยตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
silkworm (n.) ตัวไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have you seen five puppies? They look like us, only little.คุณเห็นลูกสุนัข 5 ตัวไหม คล้ายๆเราแต่ตัวเล็กกว่า
Ever watch somebody who doesn't know you're watching them?เคยแอบมองคนอื่น โดยที่เขาไม่รู้ตัวไหม
Do you know where you're lucky?รู้ตัวไหมว่า คุณโชคดียังไง
Kangjae! You fucking idiot!แกมันไอ้ตัวทุเรศรู้ตัวไหม!
You want the boy to grow up to be a man, don't you, Dolly?อยากให้ลูกโตมาเป็นผู้ชายเต็มตัวไหมล่ะ?
She was burned over 30% of her body.เห็นได้ชัดว่าแขนและลำตัวไหม้เกรียม
Slow down and think about what you're doing.ใจเย็นๆก่อน รู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไร
Do you know what you are saying?คุณรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกไป?
You have no idea what you'd do.คุณคิดว่าคุณรู้ตัวไหมว่าทำอะไรอยู่
Do you know what your name is?คุณรู้ตัวไหม คุณชื่ออะไร
Do you think that we could have some privacy?ท่านคิดว่าเราควรจะมีเวลาส่วนตัวไหม?
You want one of them things? No.คุณต้องการตุ๊กตามันซักตัวไหม ไม่
You have identification?คุณมีบัตรแสดงตัวไหมครับ
Do you believe in abduction theories?คุณเชื่อในทฤษฏี\การลักพาตัวไหม?
Do you know what you're doing, Little J?เธอรู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ ลิทเทิลเจ
Would you like one of the Toa instead?อยากได้โทอะไปแทนสักตัวไหม
Got any food on you?คุณมี สเบียง ติดตัวไหม?
You were looking up and to the right really hard, weren't you?นายกำลังมองขึ้นข้างบนแล้วทำท่าตะกุกตะกักรู้ตัวไหม?
Do you know you're more afraid of my mother than I am?รู้ตัวไหมว่าคุณกลัวแม่ซะมากกว่าหนูอีก
Do you have anything to say for yourself?นายมีอะไรจะแก้ตัวไหม
You're a sucky friend, you know that?นายเป็นเพื่อนที่ห่วยแตกสุดๆ รู้ตัวไหม
You're not making any sense. Look at you. Look at what you're doing.ไม่มีทาง คุณรู้ตัวไหมว่าทำอะไรอยู่
It'll be 5 years of people thinking you did it.คุณเจอบัตรประจำตัวไหม ? ขอบคุณ
Do you need some privacy so you can change?ต้องการห้องส่วนตัวไหมล่ะ จะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้?
Shall we step this thing up a magnitude or two?งั้นเราเลื่อนระดับมาที่ ของขนาดใหญ่ เพิ่มอีกเท่าตัวไหม?
# Don't you know that you're toxic?# รู้ตัวไหม? # # เธอน่ะยาพิษ #
It's so...!อ่า... \ เธอน่ะยาพิษ # # ฉันเสพติดเธอเข้าแล้ว/Nรู้ตัวไหม?
Are you aware of how many protocols you broke?คุณรู้ตัวไหมว่า ได้ฝ่าฝืนมาตรการกักกันไปกี่ข้อ
You're acting strange on this project, you know.คุณทำท่าทางแปลกๆ กับงานนี้นะ รู้ตัวไหม
Do you know what you just did? !คุณรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไป
You feel that digging and scraping around inside you like God's dirty fingernail?รู้เหมือนมีอะไรแกะเกาอยู่ข้างในตัวไหม \ เหมือนมีมือสกปรกของพระเจ้าอยู่ในนั้น
Was she kidnapped? I don't know.เธอถูกลักพาตัวไหม ฉันไม่รู้
Because of me. Yeah.นายมันเด็กประหลาด รู้ตัวไหม
So I-I don't know if it's been made presentable yet, but I should be the one to take him out there, right?ดังนั้นฉัน... ฉันไม่รู้ว่ามันจะเหมาะ ที่จะปรากฏตัวไหม แต่ฉันน่าจะเป็นคน ที่พาเขาไปแที่นั่น ถูกไหม
You are a piece of work, you know that?นายเจองานใหญ่ชิ้นเอกเข้าแน่ นายรู้ตัวไหม
Ok, woman, you do know you're crazy, right?โอเคคุณผู้หญิง... รู้ตัวไหมว่าคุณบ๊อง
You're a special girl, you know?เธอเป็นสาวพิเศษ รู้ตัวไหม?
Once the swelling goes down, will he wake up?เมื่อมันลดลง เขาจะรู้สึกตัวไหม?
Was there a point where you knew you'd become a bad guy?คุณรู้ตัวไหมทำไมคุณจึง อยากกลายเป็นตำรวจเลว
Do you need help getting into your dress?คุณอยากให้ช่วยแต่งตัวไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวไหม
Back to top