ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวชูโรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวชูโรง*, -ตัวชูโรง-

ตัวชูโรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวชูโรง (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวสำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
diva(ดี'วะ) n. นักร้องหญิงตัวชูโรงของคณะ,นางละครเสียงเอก -pl. divas,dive), Syn. prima donna
prima(พรีมะ) adj. ตัวชูโรง,ที่หนึ่ง,อันดับหนึ่ง
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas
protagonist(โพรแทก'กะนิสทฺ) n. ตัวเอกในละครหรือบทประพันธ์,ตัวชูโรง,ผู้สนับสนุน,ผู้แข่งขันตัวสำคัญ., See also: protagonism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
protagonist(n) คนสำคัญ,ตัวละครสำคัญ,ตัวเอก,ตัวชูโรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prima (n.) ตัวชูโรง
prima ballerina (n.) ตัวชูโรงคณะระบำบัลเล่ต์
prima donna (n.) นักร้องคณะระบำบัลเล่ต์ที่เป็นตัวชูโรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will he survive this dangerous encounter... or will she satisfy her primal needs and then devour him for dinner?ระหว่างที่มันกำลังอยู่ในภยันตรายจากการโจมตี หรือความเงี่ยนเธอเป็นตัวชูโรง ที่จะสวาปามมันเป็นมื้อเย็น
My commercial was a hit because I was a hot piece of meat, a thing women and men wanted, which at the time was a lot less common.ร้านเราเป็นที่นิยม เพราะชั้นเป็นตัวชูโรง ชั้นเป็นสิ่งที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องการ
In any case, Unique is now a show choir celebrity.ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ยูนีคตอนนี้กลายเป็น ตัวชูโรงของวงไปแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวชูโรง
Back to top