ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดเงิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดเงิน*, -ตัดเงิน-

ตัดเงิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดเงิน (v.) cut wages See also: reduce wages Syn. หักเงิน, หักเงินเดือน
ตัดเงินเดือน (v.) cut wages See also: reduce wages Syn. ตัดเงิน, หักเงิน, หักเงินเดือน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dock that Chink a day's pay for napping on the job.ตัดเงินไอ้เจ๊กนั่นฐานแอบงีบ
Fine. Cut off my allowance, because you see, Father, a man has got to do what a man has got to do.ก็ได้ ตัดเงินผมเลย เพราะอะไรรู้มั้ย พ่อ
But it's all I have. They've cut my pension.แต่ฉันมีเท่านี้เขาตัดเงินบำนาญของฉัน
Cut his loans off like a month ago.เลยตัดเงินกู้เขาตั้งแต่เดือนที่แล้ว
I don't pay him, and now he shuts my loans off!ฉันไม่จ่ายเขา แล้วเขาก็ตัดเงินกู้ฉัน
Ridiculed, deprived of jobs, income,ถูกถากถาง ลดตำแหน่ง ตัดเงินเดือน
That's coming out of your zombie paycheck.เดี๋ยวก็โดนตัดเงินเดือนหรอก
Well, good luck paying for it, because if you so much as apply for a passport, we're cuttin' you off.เพราะถ้าลูกไปทำพาสปอร์ต พ่อกับแม่จะตัดเงิน
The chief just cut off the funding for our equipment. What?ผอ.ตัดเงินสำหรับอุปกรณ์ของเรา อะไรนะ
When the recession hit, you took a pay cut so you didn't have to fire a single employee.พอถึงช่วงแย่ นายก็ตัดเงินเดือน เพื่อที่จะไม่ต้องไล่ พนักงานออกสักคน
Since dad cut me off, I need to make my own money, and you're just gonna have to trust that I can make my own decisions.เพราะพ่อตัดเงินผม ผมก็ต้องหาเงินเอง และแม่ก็ต้องเชื่อใจผม ว่าผมเลือกตัดสินใจเอง ดี
You jumping into this new thing with Emily, your dad cutting you off, and now starting this new job...นายกระโดดเข้าหาสิ่งใหม่พร้อมกับเอมิลี่ พ่อนายตัดเงินนาย และตอนนี้ ก็เพิ่งเริ่มงานใหม่
All right, well, don't forget, anything happens to the colony while I'm gone, it's coming right out of your paycheck.เอาล่ะ อย่าลืม ถ้าเกิดอะไรขึ้น ระหว่างที่เราออกไป โดนตัดเงินเดือนแน่
Plus, if I hadn't done that your pay would have been cut for 2 months.อีกอย่างหนึ่ง ถ้าฉันไม่ทำอย่างนั้น เจ้าหน้าที่ชา คุณได้ถูกตัดเงินเดือน 2 เดือนแน่
Schools cut funding all the time.โรงเรียนมักตัดเงินทุนช่วยเหลือตลอดเวลา
I looked over the endowment breakdown, Mr. Woods.ฉันได้ตรวจสอบเรื่องการตัดเงินทุนของวคุณวู้ดแล้ว
There's something that links the three of them together. RYAN:ผมคิดว่าเราตัดเงินซื้อ ล็อตเตอรี่ออกไปได้
I showed them how they can pay for everything by eliminating your bloated salary.ฉันบอกพวกเขาว่า ทำยังไงพวกเขาถึงจะจ่ายทุกอย่างได้ โดยการตัดเงินเดือนที่มันมากเกินไปของคุณ
With 1 week left Hanzawa was standing at the crossroad of his life.นายธนาคารที่ปล่อยกู้ แล้วไม่ได้เงินคืน ภายใน 3 ปี เขาจะถูกตัดเงินเดือน
We've cut all outside training funds from the budget.เราได้ตัดเงินอบรมออกไปจากงบประมาณหมดแล้ว
Twenty percent this year, 25 last year.เมื่อคุณให้ตัดเงินทุนของฉัน ร้อยละยี่สิบปีนี้ 25 ปีที่ผ่านมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดเงิน
Back to top