ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดความสัมพันธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดความสัมพันธ์*, -ตัดความสัมพันธ์-

ตัดความสัมพันธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดความสัมพันธ์ (v.) cut off relations See also: break off relations, sever relations with Syn. เลิกคบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuck (sl.) ตัดความสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sever ties with everything and everyone she ever knew...ตัดความสัมพันธ์กับทุกสิ่ง และทุกคนที่เธอเคยรู้จัก
White male, age 21, brought in on a ten-day paper... after suicidal gesture... apparently precipitated by a... break-up of a relationship.ชายผิวขาวอายุ 21 รับตัวมาพิจารณา 10 หลังจากจะฆ่าตัวตาย สาเหตุจาก ถูกตัดความสัมพันธ์
After which, he severed all acquaintance.-หลังจากนั้น เขาก็ตัดความสัมพันธ์ทั้งหมด
I will now break the bond between us.ตอนนี้ข้าจะตัดความสัมพันธ์ระหว่างเรา
They have to sever a personal connection and see their victims as objects to perpetrate this level of torture.พวกนี้จะต้องตัดความสัมพันธ์ส่วนตัวทิ้ง\ และมองเหยื่อเป็นเหมือนสิ่งของ ถึงจะก่ออาชญากรรมที่ทารุณขนาดนี้ได้
I want you to cut all ties with suttry.ฉันอยากให้คุณตัดความสัมพันธ์ ทั้งหมดกับซัททรี่
Even lost a relationship over it.ทำแม้กระทั่งตัดความสัมพันธ์
But you're her choice, which makes this my choice as well.ลงจากสเตจได้แล้ว [ยังคงเป็นรักแท้] หลังจากที่พวกเค้าได้ตัดความสัมพันธ์ พวกเค้าตัดสินใจที่จะทำมันอีกครั้ง
Welcome to the family, Marcus.[แม้ว่ามันจะน่าเสียใจ แต่พวกเค้าจะพบกันอีกครั้งหนึ่ง] หลังจากที่พวกเค้าได้ตัดความสัมพันธ์ พวกเค้าตัดสินใจที่จะทำมันอีกครั้ง
Then, why did you terminate your relationship with him?งั้นทำไมถึงตัดความสัมพันธ์กับเขาล่ะ
You need to sever ties and go to ground immediately.คุณจะถูกตัดความสัมพันธ์ และถูกกักบริเวณโดยทันที
Even if it hurts, even if it hurts so much I feel like I'm dying,แม้ว่าจะเจ็บ,มันเจ็บมาก. ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะตาย ถ้าคุณตัดความสัมพันธ์กับผม
Let's just cut our losses.ก็แค่ตัดความสัมพันธ์ของเราซะ
You're just annoyed because when your relationship ended, no one gave a crap, including you.ที่นายโกรธ เพราะนายก็เพิ่งจะถูกตัดความสัมพันธ์ โดยไม่มีใครจะมาเห็นใจเลย เหมือนกัน
So? All of a sudden He kissed meกลัวหน่ะสิ ฉันพูดว่าถ้าเขายังทำอย่างนั้นอยู่ ฉันจะตัดความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนทิ้ง
He was. Lester cut all ties with him.เคยให้ค่ะ เลสเตอร์ตัดความสัมพันธ์กับเขา
♪ But you didn't have to cut me off ♪#แต่ เธอไม่เห็นจำเป็นต้องตัดความสัมพันธ์ของเราเลย#
Wow,I didn't have you figured for the voice mail breakup douche.ว้าว ฉันไม่ได้มีอย่างที่คุณคิด สำหรับข้อความเสียงตัดความสัมพันธ์
Well, after about a year with them, he, uh, he came to my dad and me, and he said that he had to break off all contact with his biological family.ประมาณปีนึงที่อยู่กับพวกนี้ เขามาหาพ่อกับผม และเขาบอกว่าเขาต้อง ตัดความสัมพันธ์ทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดความสัมพันธ์
Back to top