ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะเกียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะเกียง*, -ตะเกียง-

ตะเกียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเกียง (n.) lamp See also: lantern
ตะเกียง (n.) top of a pineapple
ตะเกียงรั้ว (n.) barn lantern See also: storm lantern, blow torch Syn. ตะเกียงโป๊ะ
ตะเกียงลาน (n.) kerosene lamp See also: kerosene stove, kind of winding lamp
ตะเกียงเจ้าพายุ (n.) storm lantern See also: paraffin lamp
ตะเกียงแก๊ส (n.) acetylene lamp
ตะเกียงโป๊ะ (n.) barn lantern See also: storm lantern, blow torch
English-Thai: HOPE Dictionary
hurricane lampตะเกียงปล่องแก้วกันลม
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
bunsenburnern. ตะเกียงบูนเซ็นให้ความร้อนสูงมาก/ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
burnern. คนเผา,สิ่งที่เผา,ตะเกียง,อุปกรณ์เผาไหม้,หัวตะเกียง
chimney(ชิม'นี) n. ปล่องไฟ,ฝาครอบกระจกตะเกียงน้ำมัน,หลอดตะเกียง,เตาผิง,เตาฝาผนัง,คนติดบุหรี่
davy lampn. ตะเกียงที่ใช้ในเหมืองสมัยก่อน
extinguisher(อิคซฺทิง'กวิชเชอะ) n. ผู้ทำให้ดับ,ผู้ยกเลิก,เครื่องดับเพลิง,เครื่องดับตะเกียงหรือเทียน
font(ฟอนทฺ) n. แท่นใส่น้ำมนต์, อ่างน้ำมนต์,โอ่งน้ำมนต์,ที่ใส่น้ำมันของตะเกียง,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, รูปแบบอักขระ, แบบ ขนาด และรูปร่างของตัวอักขระ โดยทั่วไปจะหมายถึงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น, ลักษณะหรือรูปแบบของตัวอักขระที่เขียนหรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น ตัวอักขระ
glim(กลิม) n. ดวงไฟ,ตะเกียง,ตา,จำนวนเล็กน้อย
jack-o'-lanternn. ผลไม้กลวงที่เจาะรูเป็นตาจมูกและปาก,แล้วใส่เทียนไขหรือตะเกียงข้างใน (ในคืนวันเทศกาล Halloween)
lamp(แลมพฺ) n. ตะเกียง,ประทีป,โคม,หลอดไฟ,ดวงดาว,ตะวัน,คบไฟ,เครื่องกำเนิดความร้อน หรือแสง, Syn. lantern,bulb
lampshade(แลมพฺ'เชด) n. ที่บังตะเกียง
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
mantle(แมน'เทิล) n. เสื้อคลุมไร้แขน,สิ่งคลุม,สิ่งห่อ,เครื่องปกคลุม,ปลอก,เยื่อหุ้ม,ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ,หิ้งบนเตาไฟผิง
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า,เสื่อ,ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) ,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปูเสื่อ,ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน,ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน,ไม่เป็นเงา,n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
pendant(เพน'เดินทฺ) n. สิ่งที่ห้อยย้อย,โครงแขวนตะเกียง,ธงสามเหลี่ยมหรือธงปลายเรียวบนเสา (เรือ), Syn. pendent
wick(วิค) n. ไส้ตะเกียง,ไส้เทียน,เชือกชุ่มด้วยน้ำมัน, See also: wicking n. วัตถุที่ใช้ทำไส้ตะเกียง
English-Thai: Nontri Dictionary
globe(n) โลก,ลูกโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกียง,ดาวนพเคราะห์
HURRICANE hurricane lamp(n) ตะเกียงเจ้าพายุ
lamp(n) ตะเกียง,โคมไฟ,โป๊ะไฟ,หลอดไฟ,คบไฟ
mantle(n) เสื้อคลุม,สิ่งห่อหุ้ม,ปลอก,ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
wick(n) ไส้เทียน,ไส้ตะเกียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
offshoot; offsetตะเกียง [สับปะรด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lamp shellหอยตะเกียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnersตะเกียง [การแพทย์]
Muscovite มัสโคไวต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในแหล่งหินแกรนิต เปกมาไทต์ทั่วประเทศ เป็นตัวแร่สำคัญที่พบเสมอในทรายทั่วไป ประโยชน์ - ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำเป็นวัตถุโปร่งใสในการทำตะเกียงและเตา เศษของไมกาที่เหลือจากการทำฉนวนจะถูกนำมาใช้ทำกระดาษปิดผนัง ทำให้ผนังมีความแวววาวขึ้น ใช้ผสมกับน้ำมันทำเป็นตัวหล่อลื่น เป็นตัวนำความร้อนที่เลว จึงใช้ทำวัตถุทนไฟ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mat (n.) ที่รอง (แก้ว, แจกัน, จานอาหาร, ตะเกียง ฯลฯ) See also: แผ่นรอง
gas lamp (n.) ตะเกียงแก๊ซ
gaslight (n.) ตะเกียงแก๊ซ
incandescent lamp (n.) ตะเกียงไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากขดลวดไฟฟ้าในตะเกียง
gas mantle (n.) ไส้ตะเกียง Syn. gaslamp
gaslamp (n.) ไส้ตะเกียง Syn. gas mantle
lamplighter (n.) ผู้จุดตะเกียง
lampshade (n.) ที่บังตะเกียง
mantle (n.) ไส้ตะเกียง Syn. gaslamp, gas mantle
wick (n.) ไส้ตะเกียง See also: เชือกชุ่มด้วยน้ำมัน, ไส้เทียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chem lamps and candles, people... back to basics, huh?ตะเกียง เทียน เราคงต้องคืนสู่สามัญ ฮือ?
Tiffany lamps and everything.ตะเกียงทิฟฟานี และทุกอย่าง
The lamp we bought at Ikea together.ตะเกียงที่เราซื้อมาด้วยกัน
No, let's start as we mean to go on, yeah?ตะเกียงยังมีประโยชน์กว่าอีก เพราะฉันเริ่มอารมณ์เสียแล้ว ฟังนะ ไม่ว่าเธอจะชอบหรือไม่
My lava lamp?ตะเกียงลาวาของผมล่ะ?
Some old lanterns. Couple thousand cockroaches.ตะเกียงเก่าๆ แล้วก็แมลงสาบสักล้านตัวได้
And, uh, this is what else he ate when he was in the shed.ตะเกียงเคมี กับเทียน กลับสู่สามัญสินะ
The lantern provides oblique lighting, which bounces off an angled reflector and back onto the bone, which happens to be awesome for spotting scratches and micro cuts on bone.ตะเกียงให้แสงเฉียงๆซึ่งสะท้อน มุมของสิ่งสะท้อนแสง กลับออกมาบนกระดูก ซึ่งจะเป็นเรื่องยอดเยี่ยมในการหาจุดข่วน
Like so many things, it is not what is outside, but what is inside that counts.เหมือนของหลายอย่าง ไม่สำคัญที่ภายนอก สำคัญที่ภายในต่างหาก นี่ไม่ใช่ตะเกียงธรรมดา!
A young man who liked this lamp was more than what he seemed.หนุ่มคนนี้เหมือนตะเกียงดวงนี้ เป็นมากกว่าทีเห็น
Now, remember! Bring me the lamp.นำตะเกียงวิเศษมาให้ข้า
The rest of the treasure is yours, but the lamp is mine!เจ้าเอาสมบัติได้ทั้งหมด เว้นแต่ตะเกียงวิเศษเป็นของข้า
We're never gonna get a hold of that stupid lamp!เราไม่มีวันได้ตะเกียงงี้เง่าแน่ ลืมมันซะ
Proceed. Touch nothing but the lamp.เข้าไปได้ ห้ามแตะต้องสิ่งอื่นใด นอกจากตะเกียง
Remember, boy--first fetch me the lamp, and then you shall have your reward.จำไว้ เจ้าหนู ขั้นแรก เอาตะเกียงมาให้ข้า แล้วเจ้าจะได้รับรางวัล
Don't...touch...anything!อย่า แตะต้อง เราต้องตามหาตะเกียง
You see, we're trying to find this lamp.เห็นมั้ย เราพยายามที่จะหาตะเกียงนี่
Give me your hand. First give me the lamp!ส่งตะเกียงมาให้ข้าก่อน!
Whoever he was, he's long gone with that lamp.เขาจะเป็นใครก็ตาม เขาก็ได้ตะเกียงนั่นไป
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ
You got some punch, pizzazz, yahoo and how, See all you gotta do is rub that lamp, and I'll sayท่านต่อยเข้า แต่ที่ท่านต้องทำเพียงแค่ ถูตะเกียง และข้าจะพูดว่า
Did you rub my lamp?ท่านถูตะเกียงข้าใช่รึไม่
If only I had gotten that lamp!ถ้าเพียงแต่ข้ามีตะเกียงนั่น
You're a prisoner? It's all part-and-parcel, the whole genie gig.มันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้ว ภูตในตะเกียง
Never fails. Get in the bath and there's a rub at the lamp.ไม่มีผิดพลาด ถึงแม้จะกำลังอาบน้ำ เมื่อมีคนมาถูตะเกียง
He has the lamp, Iago.มันมีตะเกียง อิอาโก้ ทำไมเจ้าน่าเวทนานั่นถึง..
Oh, yeah? Well, we'll just see about that!โอ้ งั้นรุ เราจะได้เห็นดีกัน ตะเกียง?
There was much betting and people went in and out of the room under the kerosene lamps.วงเดิมพันสูงขึ้น มีคนเดินเข้าและเดินออกจากห้อง ภายใต้แสงตะเกียงน้ำมันก๊าด
The genie will be out of the bottle, and all the people will know that the new and improved Lex Luthor is nothing but a facade.ยังไงๆ ถ้ายักษ์ออกมาจากตะเกียงแล้ว ทุกคนจะต้องรู้ข่าวแน่นอน นั่นจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเล็กซ์ ลูเธอร์ มันบ่ มิไก๊ว่ะ
The Old North Church in Boston, where Thomas Newton hung a lantern in the steeple, to signal Paul Revere that the British were coming.โบสถ์โอลนอท ใน บอสตัน, ที่ โทมัส นิวตัน แขวนตะเกียงไว้ที่ยอดหลังคา, เป็นสัญญาณบอก พอล ริเวอร์ ว่าพวกอังกฤษกำลังมา.
The British came by sea. It was two lanterns, not one.อังกฤษมาทางทะเล มันเป็นตะเกียง 2ดวง.
Look at the desk at the back, by the windowกลิ่นจากตะเกียงน้ำมัน..
I'm gonna swing this lamp up to you and you grab it, and I'll pull you down.ฉันจะเหวี่ยงตะเกียงไปให้เธอ.. แล้วเธอก็จับให้ได้ ฉันจะได้ดึงเธอลงมา
Don't worry, I'll get another lamp.ไม่ต้องห่วง ฉันจะไปเอาตะเกียงอีกอัน
No, leave that. Leave all the lanterns.ทิ้งตะเกียงไว้อย่างงั้นล่ะ
My wick dry on this.ของฉันไส้ตะเกียงทำให้แห้งบนสิ่งนี้
I'll bring another butter lamp.ข้าจะไปเอาตะเกียงเนยอีกดวงมาให้
Still have the scar.ที่คุณเอาตะเกียงฟาดหัวผม
Um, maybe you could be goofy,like when we were 10 and we would dance aroundto "genie in a bottle" in your mom's clothes.อืม เธอลองโพสท่าแบบต๊องๆดูมั้ย แบบตอนเราสิบขวบอ่ะ ตอนนั้นที่เราใส่ชุดของแม่เธอแล้วเต้นเพลง จีนี่ในตะเกียงน่ะ
(male teacher) turn on your bunsen burners, people, and be careful.(คุณครุ)จะตะเกียงบุนเซนของคุณทุกคน และ ระวังตัวด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะเกียง
Back to top