ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอบแทนคุณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอบแทนคุณ*, -ตอบแทนคุณ-

ตอบแทนคุณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอบแทนคุณ (v.) show gratitude to See also: pay back, repay a kindness, repay an obligation to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Someday, I will repay youสักวันฉันจะตอบแทนคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
$5 should do it.คุณช่วยแสดงให้เขาเห็นการตอบแทนคุณของเราสิ อ่า! สัก 5 ดอลล่าร์คงพอมั๊งครับ.
I can answer for Mr and Mrs Gardiner. We have no fixed engagements.ฉันให้คำตอบแทนคุณและคุณนายการ์ดิเนอร์ได้เลย พวกเราไม่มีธุระอะไรที่ต้องทำค่ะ
You have an extraordinary boy. If there's any way I can repay you...คุณมีลูกชายที่ไม่ธรรมดาจริงๆ ถ้ามีสิ่งไหนที่ผมสามารถตอบแทนคุณ...
Of course I'll reward your consideration properlyไม่ๆ ผมจะให้ค่าตอบแทนคุณด้วย
I didn't have a whole lot left.ผมไม่รู้จะตอบแทนคุณได้ยังไง
Can I pay you somehow for saving me?ผม ผมอยากตอบแทนคุณ ที่ช่วยชีวิตผมไว้
So now, what do I owe you?ผมจะตอบแทนคุณยังไงดีเนี่ย?
Well, since you're in such a giving mood, allow me to return the favor.ดี ในเมื่อคุณกำลังอยู่ในอารมณ์ที่อยากให้ ให้ผมตอบแทนคุณคืนบ้าง
And they gave you some money?และเค้าก็ให้ค่าตอบแทนคุณใช่มั้ย
Let me reward you, Jason.ให้ฉันได้ตอบแทนคุณนะ เจสัน
I'll try to repay you later.ฉันจะตอบแทนคุณตอนหลัง
He's taken care of you your entire lives, given you everything, and now he needs something and you throw that in his face?คุณกลับจะโยนมันทิ้งต่อหน้าเขางั้นหรอ? รู้ไหมมีกี่คนที่อยากมีโอกาสแบบนี้ ที่ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่
The gods may yet reward you.พระเจ้ายังจะตอบแทนคุณ
Kickpuncher, is there anything that we can give you?Kickpuncher คะ มีอะไรที่เราพอจะตอบแทนคุณได้มั้ย?
You gave us a heads-up. I'm returning the favor.คุณส่งนามบัตรเตือนผม ผมก็เลยตอบแทนคุณบ้าง
Spare out some time, let me treat you to a meal.คุณมีเวลาว่างให้ฉันบ้างไหม ฉันอยากเลี้ยงอาหารตอบแทนคุณน่ะค่ะ
Now how should I thank you?ตอนนี้ผมจะตอบแทนคุณยังไงดี?
It important you know.. I shall endevor to find the most creative of endings for the doctor,ผมจะหาทางตอบแทนคุณหมอ
Look, I don't know how much he's charging you for that Spanish fly --ฟังนะ ผมไม่รู้ว่า เขาคิดค่าตอบแทนคุณเท่าไหร่สำหรับ ยาปลุกเซ็กส์นั่น
Well, there's got to be something I could offer you.ก็ได้ งั้นก็ต้องมีอะไร บางอย่างที่ผมจะตอบแทนคุณได้
Just hope I show you the kindness you showed me.ผมหวังว่า คงจะได้ตอบแทนคุณ อย่างที่พ่อทำกับผมในวันนี้
I just hope we can repay you by making regionals.ผมหวังว่าเราจะไปถึงระดับภูมิภาค เพื่อตอบแทนคุณได้
Using this sort of method also counts as repaying my debt, right?ฉันจะใช้วิธีนี้ตอบแทนคุณแล้วกันนะคะ
I will find a way to pay you back for everything that has been done.ผมจะหาทางตอบแทนคุณให้สาสมกับทุกสิ่ง for everything that has been done.
And so now I have to repay you by getting stoned?และอื่น ๆ ตอนนี้ฉันมีเพื่อตอบแทนคุณ โดยการขว้างด้วยก้อนหิน?
You kill people? And they give you a reward?คุณฆ่าคนและเขาก็ให้เงินตอบแทนคุณ?
And then after, to repay you... remember?และต่อมา เพื่อตอบแทนคุณ... จำได้ไหม
That we would reward you for it with the true death speaks volumes about how out of step the Authority's current agenda is.พวกเราจะตอบแทนคุณสำหรับการกระทำนั้นด้วยความตายที่แท้จริง พูดมาตั้งเยอะแล้ว เกี่ยวกับสิ่งที่แตกต่าง การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
You've made things easier for my daughter lately, and I just want to repay you by making things a little easier for you.เธอได้ทำทุกอย่างให้มันง่ายขึ้น สำหรับลูกสาวฉันเมื่อไม่นานมานี้ และผมอยากตอบแทนคุณ โดยทำอะไรบางอย่าง ที่ช่วยให้ง่ายสำหรับเธอ
It's hard to know how to repay that.ฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณยังไงดี
We'll have to arrange a finder's fee.เราต้องให้ค่าตอบแทนคุณซะแล้ว
And seeing as how I'm asking you for a favor here, that would mean I would owe you one in return.และเพราะผมกำลังขอให้คุณช่วย นั่นแปลว่าผมจะตอบแทนคุณ
You came into my house and stole from me, dismantled my life's work, and I will respond in kind.คุณมาที่บ้านผมและขโมยของจากผม มายุ่งกับการทำงานในชีวิตผม และผมจะตอบแทนคุณแน่ๆ
Well, I wanted to repay you for the same gift you so graciously imparted to meก็ตั้งใจจะตอบแทนคุณด้วยสิ่งล้ำค้าอย่างเดียวกันกับที่คุณมอบให้ผม
I could never really repay you for what you did.ฉันคงตอบแทนคุณได้ไม่หมดแน่ กับสิ่งที่คุณทำ
How I can ever repay you?ให้ผมตอบแทนคุณยังไงดี?
Don't we pay you to disarm bombs rather than set them off?เราอย่าตอบแทนคุณเรื่องการปลดระเบิดเลยเลย รวมถึงการเอามันออกด้วย
We're saying thank you.เรากำลังตอบแทนคุณอยู่
Oh, I will give you more than that, darling! (Shatters)โอ้ ฉันจะตอบแทนคุณให้มากกว่านั้น ที่รัก!
What did my father promise you in return for taking care of his stock under your name?พ่อของผมสัญญาจะตอบแทนคุณอย่างไร ที่คุณช่วยถือหุ้นของเขาเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอบแทนคุณ
Back to top