ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนแรกๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนแรกๆ*, -ตอนแรกๆ-

ตอนแรกๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนแรกๆ (n.) beginning Syn. แรกเริ่ม Ops. ปลาย
ตอนแรกๆ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนต้นๆ Ops. ปลายมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was pretty freaked at first.ตอนแรกๆ ฉันก็กลัวแทบแย่ แต่
At the beginning, when you hit and scolded me,ตอนแรกๆ ที่พ่อทุบตีและด่าว่าผม
And now at first, she's gonna seem... icy.ตอนแรกๆ เธออาจจะดู เย็นชา
Used to scare the shit out of me.ตอนแรกๆก็กลัวจนขี้แตกเลย
He's all charm and smiles in the beginning, but the second he gets tired of you, he's gonna stop callin'.ตอนแรกๆก็ดูมีเสน่ห์ ยิ้มเก่ง แต่ต่อมา พอมันเบื่อเธอ มันก็จะเลิกโทรหา
One minute they're nice.ตอนแรกๆก็เป็นคนดี ง่ายๆ
I was just like you at first.ตอนแรกๆฉันก็เป็นเหมือนนาย
When this first happened to me, all I could think about was finding a cure.ตอนแรกๆที่มันเกิดกับผม ผมคิดแต่จะหาทางรักษา
I was polite the first couple of times, but courtesy made no impression on this ass.ตอนแรกๆผมใช้วิธีสุภาพแต่พอเค้าไม่ให้ความสนใจ
It was looking good for a while,but,um...ตอนแรกๆมันก็ดูดี แต่ อืม... .
Things haven't been right for a long time, but it'll be different, like in the beginning, remember?สิ่งต่างๆ มันไม่ถูกต้องมานานแล้ว แต่มันจะเปลี่ยนไปนะ เหมือนตอนแรกๆ จำได้มั้ย
The time to have done that would've been at the beginning.เราต้องฆ่ามันให้หมด ตั้งแต่ตอนแรกๆ
I was bummed out at first. I got knocked out of the game so soon.ผมกระแทกมันตอนแรกๆ ผมสามารถน็อคเกมได้เร็ว
It was when we first got here.มันคงต้องเป็นตอน ที่เรามาถึงที่นี่กันตอนแรกๆ
You know, my roommate and i didn't see eye to eye at first,เธอรู้ไหม ตอนแรกๆชั้นกับรูมเมทชั้นไม่ค่อยจะมองจ้องตากันเลย
He'll be a little skittish at first, but we'll integrate him.มันจะเป็นแค่ตอนแรกๆ มันเป็นปัญหาของตัวผู้น่ะ
Now, go, get out of here.เราสนุกกันมากตอนแรกๆ, ลูก, แม่, แล้วก็พ่อของลูก
Now, we'll start from the beginning.ทีนี้ เราเริ่มจากตั้งแต่ตอนแรกๆเลย
After the initial aftermath, yes, but these are the kids that went on talk shows, traveled to other schools.หลังจากเกิดเหตุตอนแรกๆก็ใช่ แต่นี่คือพวกเด็กที่ ได้ออกรายการทอล์กโชว์ ได้ตระเวนไปพูดที่โรงเรียนอื่น
But at first it wasn't so bad.แต่ตอนแรกๆ มันคงไม่เป็นไร
Just breaking it in, you know, it's always a little pinchy in the GUI-bagger at first.- แค่เอามาใส่ให้มันชินหนะ ตอนแรกๆมันคับๆตรงเป้านิดนึง
Start from the beginning.เริ่มต้นจากตอนแรกๆเลย
Where we were... we were there since the beginning.ที่ๆเราอยู่ .. เราอยู่นั่นตั้งแต่ตอนแรกๆ
I helped him through all that when he first found out.ฉันเป็นคนช่วยเหลือเขามาตั้งแต่ตอนแรกๆเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนแรกๆ
Back to top