ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนอวสาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนอวสาน*, -ตอนอวสาน-

ตอนอวสาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนอวสาน (n.) end See also: terminate
English-Thai: Nontri Dictionary
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Final Episode Atonementตอนอวสาน " การชดใช้ "
And we're pretty sure it ended up with everyone dead.แล้วเราก็แน่ใจว่า ทุกคนตายตอนอวสานซะด้วยสิ
In literature, there are thousands of endings...ในวรรณกรรม มีตอนอวสานมากมายหลายแบบ
And then there's the ending that you saw coming a mile away and yet somehow still takes you by surprise.และยังมีตอนอวสาน ที่เดาได้มาแต่ไกล แต่ก็ยังทำให้คุณ ประหลาดใจได้อยู่ดี
Breaking Bad. The Series Finale.Breaking Bad ตอนอวสาน
♪ The Mentalist 7x13 ♪ White Orchids Original Air Date on February 18, 2015The Mentalist 7x13 - White Orchids (ตอนอวสาน) Air Date on 18/02/2015

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนอวสาน
Back to top