ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนกลางวัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนกลางวัน*, -ตอนกลางวัน-

ตอนกลางวัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนกลางวัน (n.) daytime See also: during the day, in day time Ops. ตอนกลางคืน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
equinoctial (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีเวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinoctial (n.) พายุหรือลมแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinox (n.) ช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ซึ่งมักจะเกิดในช่วงวันที่ 21 มีนาคมและ 23 กันยายน
midday (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นตอนกลางวัน See also: เกี่ยวกับตอนเที่ยงวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not like I'm asking you to run outside midday without your ring.ไม่ใช่ว่าฉันขอให้คุณวิ่งออกไปข้างนอก ตอนกลางวัน โดยไม่สวมแหวนซะหน่อย
They were 70% off.ศุกร์ที่แล้ว ตอนกลางวัน คนแน่น
We're literally down to eating a couple spoonfuls of granola in the morning... and sharing a couple slices of salami during the day... with couple pieces of cheese.เราได้กินแค่เกรโนล่า 2-3 ช้อน ในตอนเช้า และแบ่งซาลามี่ 2-3 ชิ้นกินกัน ตอนกลางวัน กับชีสอีก 2-3 แผ่น
Lunch isn't for another--ตอนกลางวัน นั่นมันไม่ใช่อีก..
I wonder if I come to you at night, in dreams.ตอนกลางวัน ในความทรงจำ
You kind of look like Roseanna in the daylight too.ตอนกลางวันคุณก็ยังคล้ายโรแซนนานะ
Daytime temperatures reached 120 degrees inside.ตอนกลางวันอุณหภูมิ ข้างในนั้นสูงถึง 120 องศา
And an empty day bed.ตอนกลางวันเตียงก็ยังว่างอยู่
If you ain't on board when that happens, you're likely to have a lousy afternoon.ถ้าคุณขึ้นเครื่องไม่ทัน ก็ถือเป็นฝันร้ายตอนกลางวัน
Father, at my house we don't even eat at noon.คุณพ่อ, ที่บ้านผมน่ะ เราไม่ได้กินแม้แต่ตอนกลางวันนะครับ.
That's right Ghosts don't come out on days like thisใช่แล้ว ถ้าเป็นผีคงไม่ออกมาตอนกลางวันอย่างนี้หรอก
You thought about daytime television?คุณคิดถึงรายการทีวีตอนกลางวันรึเปล่า?
We're on a city street in broad daylight here!เรากำลังอยู่บนถนนในเมืองในตอนกลางวันแสกนี่!
You think he took one look at this latest work of art... and went ax-happy in broad daylight?คุณว่าเขามีส่วนนึงของงานชิ้นนี้เก็บไว้ แล้วก็ออกไปถือขวานเดินเล่น ตอนกลางวันแสกๆเนี่ยนะ
You know how much he likes the shades closed in the day.คุณรู้นี่ว่าเขาชอบให้ปิดม่านตอนกลางวัน
The one we took this afternoon...ภาพที่ถ่ายไปเมื่อตอนกลางวันน่ะ...
Seldom do Orcs journey in the open under the sun, yet these have done so.เมื่อก่อนแทบจะไม่มีออร์คที่เดินทางในตอนกลางวันแบบเปิดเผย แต่เดี๋ยวนี้เป็นเช่นนั้นแล้ว
But you leave them open during the daytime.แต่ตอนกลางวันคุณต้องเปิดม่านไว้ อย่าลืมนะ
The daylight guardians of the Vampires.ผู้คุมแวมไพร์ในตอนกลางวัน
You lock up at night, open it in the morning.งั้นคุณก็ล็อคมันไว้ตอนกลางคืน แล้วมาเปิดเอาตอนกลางวัน
I'd never seen a penis in the daylightฉันไม่เคยเห็นของคุณตอนกลางวันเลย
No. Sometimes I'm drunk by noon.ไม่นะ บางครั้งผมก็ดื่มตอนกลางวันแสกๆ
Called the office at six and Betsy said that he'd left for the day, and I was just,เมื่อตอน 6 โมงโทรไปที่ทำงาน เบตซี่บอกว่า เขาออกมาตั้งแต่ตอนกลางวัน และฉันแค่..
You're done for the day Come by tomorrow morningเธอจะทำงานตอนกลางวัน มาทำงานตอนเช้า
I work during the day so I always miss his shows.ป้าทำงานตอนกลางวันนะ ก็เลยอดดูรายการของเขาตลอดเลย
Now remember, we will make this in day light.จำไว้ , เราจะทำตอนกลางวัน.
But, don't you think this is too risque for the daytime?แต่คุณว่ามันจะดีเหรอ มาทำตอนกลางวันแสกๆ แบบนี้
He may run this place during the day, but I run it during the night.เขาอาจคุมที่นี่ตอนกลางวัน
This thing is a good hunter in the day,ไอ้ตัวนั้นมันล่าได้ดีตอนกลางวัน
So, we've got half a chance in the daylight.คือ.. ตอนกลางวันเรายังพอมีหวังนะ
After your afternoon class, there is instruction.หลังจากชั้นเรียนในตอนกลางวัน พระองค์มีการอบรมที่ต้องเสด็จไป
There's six guards posted during the day.มียามเฝ้า 6 คนตอนกลางวัน
Then why didn't you meet me for lunch?ถ้างั้นก็บอกฉันมาว่า เมื่อตอนกลางวันนายหายไปไหนมา?
Someday I'll go everywhere.ทุกที่เหมือนตอนกลางวันเลย
IT WAS SO WEIRD. SHE CALLED ME INTO HER ROOM THIS AFTERNOON.มีอะไรแปลกๆ ป้าเรียกหนูเข้าไปเมื่อตอนกลางวัน
Too bad funerals always take place during the day.แย่หน่อยที่งานศพมักจัดขึ้นตอนกลางวัน
No, my father would want me to stop fishing in the middle of the day and go back to work, all right?ไม่ล่ะ,พ่อคงอยากให้ผม เว้นการตกปลา ในตอนกลางวัน แล้วกลับไปทำงาน, ตกลงมั้ย?
Oh, and sleeping during the day is O-U-T.อ้อ แล้วนอนตอนกลางวันหนะ ขอบอกว่าหมดสิทธิ์
And if you look up in the sky, even during the day, you can see the...ถ้ามองฟ้า ทั้งที่ตอนกลางวัน ก็จะเห็น...
Grayer is never allowed to nap during the day.เกรเยอร์ไม่เคยนอนตอนกลางวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนกลางวัน
Back to top