ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลอดรอดฝั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลอดรอดฝั่ง*, -ตลอดรอดฝั่ง-

ตลอดรอดฝั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลอดรอดฝั่ง (adv.) tide over See also: pull through, through obstacles, through the end, safe and sound, thoroughly clear
ตลอดรอดฝั่ง (v.) tide See also: struggle
English-Thai: Nontri Dictionary
through(adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go the distance (idm.) ทำไปได้ตลอดรอดฝั่ง See also: เล่นได้ตลอดเกมการแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think we can get away with it?คุณคิดว่าเราจะทำได้ตลอดรอดฝั่งเหรอคะ
I guess I just figured we're a Spanish study group, so we'd keep taking Spanish together.ฉันนึกว่าพวกเราเป็นกลุ่มติววิชาภาษาสเปน ที่เรียนวิชานี้ไปด้วยกันตลอดรอดฝั่งซะอีก
Since I jumped in already, I have to see it all the way through.ตั้งแต่ฉันตัดสินใจมา ฉันก็ต้องดูแลให้ตลอดรอดฝั่ง
I'm sorry things didn't work out with Nick.เสียใจด้วยนะ ที่เรื่องนิคไม่ตลอดรอดฝั่ง
But we both know it's not going to last.แต่เราต่างก็รู้กันดีว่า มันไม่ตลอดรอดฝั่งหรอก
Fine. I'll stand by you every step of the way.ยังไงเสีย ผมก็จะอยู่ข้างคุณ ไปตลอดรอดฝั่งอยู่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลอดรอดฝั่ง
Back to top