ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจโรค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจโรค*, -ตรวจโรค-

ตรวจโรค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจโรค (v.) diagnose See also: examine, have a medical examination
English-Thai: HOPE Dictionary
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.
auscultation(ออสคัลเท'เชิน) n. การฟังตรวจโรค (ด้วยเครื่อง stethoscope หรือเครื่องมืออื่น ๆ) , การฟังเสียง (listening)
diagnose(ได'อักโนส) v. วินิจฉัย,ตรวจโรค,วิเคราะห์., See also: diagnosable adj. ดูdiagnose, Syn. analyze
diagnosis(ไดแอกโน'ซิส) n. การวินิจฉัย,การตรวจโรค,
vet 1(เวท) n. สัตวแพทย์. vt. ตรวจโรค (สัตว์) หรือรักษาโรค (สัตว์), Syn. veterinarian
English-Thai: Nontri Dictionary
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vet (vt.) ตรวจโรคสัตว์ See also: รักษาสัตว์
screening (n.) การตรวจโรค (ทางการแพทย์) See also: การทดสอบทางการแพทย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Medical exams for group F returnees have been delayed by one hour... ( Announcer continues in background )ตรวจโรค สำหรับผู้ที่กลับมา กลุ่ม เอฟ ได้ถูกเลื่อนออกไป 1 ช.ม. (ผู้ดำเนินรายการ ยังคงพูดต่อไป)
All citizens must pass through medical scanning. Sir!พลเมืองทุกคนต้องผ่าน เครื่องตรวจโรค
He's not speaking. Is he mute?เดี๋ยวไปพบหมอในห้องตรวจโรค
No, there's no mute here.พวกเราไม่ต้องตรวจโรคได้ไหมหมอ
Maybe you do, maybe you don't, but this cure for mutes is something you have to buy.ไปอเมริกา มันต้องใช้สิ่งนี้ด้วย จ่ายมา 200 ไม่งั้นตรวจโรคไม่ผ่าน สกปรกแบบนี้ อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้
I didn't come here for a diagnosis.ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อตรวจโรคนะ
My permits are up to date. Actors all have their HIV card.ใบอนุญาตของฉันมีการต่ออายุ นักเเสดงทุกคนมีบัตรตรวจโรคเอชไอวี
The idea that someone thinks you need to be checked for syphilis, does that upset you?การที่มีคนคิดว่าคุณควรถูกตรวจโรคหนองในนี่ ทำให้คุณโกรธหรือเปล่าครับ
Is to check for diabetes?เอาไว้ตรวจโรคเบาหวาน
Better than them thinking we run a mail-order medical practice.ยังดีกว่าให้พวกเขาคิดว่าเราหนี แล้วจดหมายจ้างไปตรวจโรคล่ะ
The place Santa sends promiscuous elves to get the results of their STD test.โถงนี่ไม่เห็นมีอะไรทำให้รู้สึกดีๆ แบบคริสต์มาสซะอย่าง ยังกะเป็นที่ๆ ซานต้ายืนส่งเอลฟ์ที่ชอบยั่ว ไปตรวจโรคติดต่ิอทางเพศยังงั้นแหละ
A little bit thicker than an exam glove.หนากว่า ถุงมือยางที่ใช้ตรวจโรคนิดหน่อย
I was diagnosed about a year ago and I take these and I take those and it's fine.ฉันไปตรวจโรคมาเมื่อปีก่อน แล้วพอกินยานี่ กับนี่ปุ๊บ ก็หายเป็นปกติ
CLAY: No, no, no. You're both right.แล้วพาไปกินสเต็ก แล้วพาไปตรวจโรคติดต่อทางเพศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจโรค
Back to top