ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจงาน*, -ตรวจงาน-

ตรวจงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจงาน (v.) inspect See also: examine Syn. สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจ
English-Thai: HOPE Dictionary
commissariat(คอมมิแซ'เรียท) n. กองตรวจงานในรัสเซีย,วิธีการส่งอาหาร/อุปกรณ์/สัมภาระและอื่น ๆ ไปยังกองทัพ,กองเสบียง,กองเกียกกาย,กรมตำรวจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Proofread Jenny's column. Read Sebastian's latest opus.ตรวจงานให้เจนนี่ อ่านงานเขียนของเซบาสเตียน
When she leans over, you can see right down her shirt.ได้เเล้ว ที่อยากได้ก็ได้เเล้ว นายเคยไปเเถวโต๊ะครูซิมสัน ตอนที่เขาตรวจงานให้คะเเนนมั้ย
I got things to do. I'm going to go check outside.ฉันมีงานต้องทำ ฉันจะไปตรวจงานข้างนอกก่อน.
Um... just going over some files.เอ่อ ผมตรวจงานอยู่น่ะ
And ready for Eleanor to inspect. Jenny?-และพร้อมให้เอลินอร์ตรวจงาน เจนนี่?
They have some kind of green welding or something.แล้วควันล่ะ นั่นไม่ใช่เหรอที่แรกคุณต้องออกไปตรวจงาน
So you check your work one more time before you close.เพราะงั้น คุณเลยตรวจงานของคุณอีกครั้ง ก่อนจะปิดมัน
We don't all talk like that.ถ้างั้นผมขอตัวไปตรวจงานก่อนนะ
Today there are many things accumulated I need to handle, so I must go and take a look.วันนี้ฉันคงมีเรื่องที่ต้องทำและจัดการมากมาย อีกทั้งยังต้องไปตรวจงานอีก
I wanted to come check out the party.ฉันต้องการที่จะมาที่นี่\ ตรวจงานปาร์ตี้
I'm just making final approvals before going to press.ฉันต้องตรวจงานขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่มันจะถูฏเอาไปพิมพ์
It's not a strategy, it's a prayer, which is why I'm going to be forced to supervise you.มันไม่ใช่แผนการ เป็นแค่บทสวด นั่นหมายความว่าทำไมผมถึงต้องมา ตรวจงานคุณ
I'm not thrilled to have my work checked by the F.B.I.ผมไม่ปลื้มอย่างแรง ที่มีเอฟบีไอมาตรวจงานผม
Take a seat while I finish up.นั่งรอผมตรวจงานสักครู่
Thought I was gonna check in on you from time to time, To see you how you're doingอ้าว ก็บอกแล้วว่างๆจะแวะมาตรวจงานนาย ว่าเป็นไงบ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจงาน
Back to top