ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงเป้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงเป้า*, -ตรงเป้า-

ตรงเป้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงเป้า (v.) be able to achieve one´s aim See also: be accurate Ops. พลาดเป้า
ตรงเป้า (v.) be pertinent See also: be right to the point, be relevant Syn. ตรงประเด็น
English-Thai: HOPE Dictionary
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fair (adv.) ตรงเป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Positive contact, two suspects.ตรงเป้า มีผู้ต้องสงสัย 2 คน
Direct hit, sir.ตรงเป้าหมาย ครับท่าน
Worth a shot, though.ตรงเป้าเลย คิดว่าน่ะ
Bull's-eye. Well done.ตรงเป้าเลย ทำได้ดีมาก
Bulls eye, come onตรงเป้าเว้ย จ่ายมาเลย
No, it's off. By at least 3 millimeters.- ไม่ตรงเป้า อย่างน้อย 3 มิลลิเมตร
So I thought I'd fire a few questions into the right direction.ถ้างั้น ฉันจะพูดให้เข้าประเด็น เอาให้ตรงเป้าเลย
WAKEY, WAKEY, MY MAN.นัดนึงกลางหน้าผาก อีกนัดตรงเป้า นี่มันความแค้นส่วนตัวแล้ว
This Villager's got a pitch fork, and it's headed straight up your ass!มึงน่ะอยู่ตรงเป้ากูเผงเลยนะ เตรียมตูดพรุนไว้ได้เลย
We can burp and scratch to our heart's content.เราจะได่เรอ แกะเกา ที่ตรงเป้าได้ตามสบาย
I've got a snake in my dick that's about to throw up.งูน้อยตรงเป้าฉันมันซุกซนจะตาย
It's not easy hitting the X, especially at night.มันไม่ง่ายที่จะลงตรงเป้า โดยเฉพาะเวลากลางคืน
Hey, that ball was headed right down the middle.เออนั่น ลูกบอลมันดิ่งเข้าไป ตรงเป้าตรงกลางแล้วน่ะ
I can't shoot straight. I can't tell if people are lying.ผมยิงไม่ตรงเป้า ผมบอกไม่ได้ว่าใครโกหก
Right,and how does that help me aim my gun?ใช่ แล้วมันช่วยให้ผมยิงตรงเป้าได้ยังไง
Amazing,guys. Bull's-eye.สุดยอดมาก พวกเรา ตรงเป้าเป๊ะ
Quick and targeted.รวมเร็วและตรงเป้าหมาย
What? In his back pocket.อะไรนะ ตรงเป้าหลังเนี่ยนะ
Just tell me how to narrow it down.ยังไม่ตรงเป้า แค่บอกฉันมา ว่าจะกรองยังไง
Just breaking it in, you know, it's always a little pinchy in the GUI-bagger at first.- แค่เอามาใส่ให้มันชินหนะ ตอนแรกๆมันคับๆตรงเป้านิดนึง
Listen up, the mission is to land in the target without the radar detecting you.ฟังให้ดีภารกิจคือการลงพื้นให้ตรงเป้า โดยไม่ให้เรดาร์จับได้
But if I do have to and you're inside the target... means I'll be very impressed.แต่ถ้าเธอยังลงได้ตรงเป้าหมายแล้วล่ะก็... รู้ไว้เลยว่าฉันจะประทับใจมาก
If what's between my legs had a hand on it...ถ้าหัวตรงเป้ากางเกงฉันมีมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงเป้า
Back to top