ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงขึ้นไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงขึ้นไป*, -ตรงขึ้นไป-

ตรงขึ้นไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงขึ้นไป (v.) stand erect See also: stand high, stand upright, stand vertical, stand gauntly
English-Thai: HOPE Dictionary
cumulus(คิว'มิวลัส) n. กอง,สิ่งที่ซ้อนกัน,เมฆประเภทที่ซ้อนเป็นกองใหญ่ และค่อนข้างตั้งตรงขึ้นไป -pl. cumulus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just up ahead, at the end of the road. You go ahead. I'll get the stuff.ตรงขึ้นไปบนนั้น จนสุดถนน คุณไปก่อนเลย เดี๋ยวฉันเอาของก่อน
I went straight upstairs to take a shower.ฉันตรงขึ้นไปอาบน้ำที่ชั้นบน
There's a five-and-dime store up ahead.ข้างหน้ามีร้านขายของถูกอยู่ ตรงขึ้นไปแล้วกัน
You and I are going up this wall.นายกับฉัน จะตรงขึ้นไปหน้าผานี้
Yeah, go straight up.Director JUNG Yoon-su ใช่ครับ เดินตรงขึ้นไปเลย
MAN 8 After eight to 12 seconds of this boiling, we saw an object come up out of the water and go straight up into the airหลังจากช่วงดุเดือดนี้ไป 8ถึง12วินาทึ เราก็เห็นวัตถุขึ้นมาจากน้ำ และบินตรงขึ้นไปในอากาศ
Don't look down.มองลงไปข้างล่าง แค่มองตรงขึ้นไป
One time I threw a pool ball as hard as I could, straight up into the air, and then forgot I threw it.ครั้งหนึ่งผมโยนลูกบอลสระว่ายน้ำ หนักที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ ตรงขึ้นไปในอากาศ แล้วลืมฉันโยนมัน
Dink, you're closing too fast!- บีน อาไล ฟังฉันนับ ยิงตรงขึ้นไปใส่น้ำแข็ง - เราจะแบ่งปันให้มัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงขึ้นไป
Back to top