ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตบเท้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตบเท้า*, -ตบเท้า-

ตบเท้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตบเท้า (v.) make goose step See also: march, goosestep Syn. เดินตบเท้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
goosestep (vi.) เดินตบเท้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stomp those grapes and stomp some more!ตบเท้า ขะเย่ง ก้าว แล้วตบอีกครั้ง!
'"while the three dead boys came marching up thea isle..ร่างเด็กทั้ง 3 ที่ตายไปแล้ว เดินตบเท้าเข้ามา
I guess makes it the very first boot-leg.ผมเดาว่ามันคงจะเต็มไปด้วย เสียงตบเท้ามากมาย
And I wouldn't blame you if you walked out of here and never wanted to see us again.ผมจะไม่ว่าถ้าคุณตบเท้าออกไป และไม่อยากเห็นหน้าเราอีก
And then she stormed out of the roomแล้วเธอเดินตบเท้าแรงๆออกจากห้องไป
Don't you think that's something you should have figured out before you stomped over here?คุณไม่ควรคิดเรื่องนั้น ก่อนตบเท้ามาที่นี่เหรอ
That's the first time I've nailed the finale.เป็นครั้งแรกที่หนูได้ตบเท้าตอนฟินาเล่
Oh, that... that was you nailing it?นั่น เรียกว่าตบเท้าแล้วเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตบเท้า
Back to top