ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกหลุมรัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกหลุมรัก*, -ตกหลุมรัก-

ตกหลุมรัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกหลุมรัก (v.) fall in love Syn. หลงรัก, หลงเสน่ห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall in love with (phrv.) ตกหลุมรัก Syn. fall for, fall out of
fall for (phrv.) ตกหลุมรักกับ Syn. fall in, fall out of, tumble for
tumble for (phrv.) ตกหลุมรักกับ Syn. fall in, fall out of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They both fell passionately in love with each otherเขาทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันอย่างดื่มด่ำ
That was more than enough for you to fall for a guyนั่นก็มากเกินพอแล้วสำหรับเธอที่จะตกหลุมรักหนุ่มสักคน
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, didn't you think you' were gonna meet someone fall in love, and that'd be it?เธอคิดไหม เธอจะเจอใครสักคน ตกหลุมรัก แล้วก็แค่นั้น
The basics-- fell in love, married young, my wife died.เริ่มด้วย ตกหลุมรัก แต่งงานตั้งแต่หนุ่มๆ ภรรยาตาย
Not a bad legacy for someone who once pretended to be in lust with Rachel Berry so I wouldn't have to date Mercedes Jones.ไม่เลวเลย สำหรับใครบางคน ที่ครั้งหนึ่งเคยแสร้ง ตกหลุมรัก เรเชล เบอร์รี่ เพื่อไม่ต้องไปออกเดืกับ เมอเซดีส โจนส์
Look, having a crush is nothing to be ashamed of.ฟังนะ ตกหลุมรัก ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไร
Fall in love, have a family... grow old.ตกหลุมรัก มีครอบครัว แก่ตัว
Fell in love, married young...ตกหลุมรัก, แต่งงานตั้งแต่ยังเด็ก...
Fall in love with a woman who deserves you.ตกหลุมรักกับผู้หญิงที่เหมาะกับคุณ
Fallen in love, Jupiter?ตกหลุมรักดาวพฤหัสบดี?
In love with a cop, and stuck in this godforesaken town.ตกหลุมรักตำรวจ แล้วติดแหง่กอยู่ในเมืองที่ไม่มีใครรู้จัก
Fell for your nurse, huh?ตกหลุมรักพยาบาลสินะ?
Fell in love with a civilian,ตกหลุมรักพลเรือนคนหนึ่ง
And fall in love, bring her home to meet the folks.ตกหลุมรักเธอ พาเธอมารู้จักกับพ่อแม่
You can't not fall in love on that roof.ตกหลุมรักในบรรยากาศแสนเป็นใจ
Fell in love with the internetตกหลุมรักในอินเตอร์เน็ต
She fell head over heels in love with you.เธอตกหลุมรักเธอด้วยความรัก
Don't tell me you've fallen in love with that girl.อย่าบอกนะว่า นายตกหลุมรักเธอเข้าแล้ว
But what no one knew... was that the king of the goblins had fallen in love with the girl... and he had given her certain powers.แต่สิ่งหนึ่งที่ใครไม่รู้คือ... ราชาแห่งปิศาจ กำลังตกหลุมรักเธออยู่ และเขา ได้มอบอำนาจแก่เธอ
All artists must fall in love with their creations, but you seem so special.ศิลปินทุกคนต้องตกหลุมรักงานของตัวเอง แต่ว่าคุณช่างพิเศษจริง ๆ
"And even more amazing was the day she realized she truly loved him back."และยิ่งแปลกไปกว่านั้นเมื่อเธอตระหนักว่า เธอเองก็ตกหลุมรักเขาเช่นกัน
But when I watched you I knew how he felt.แต่ทุกครั้งที่ผมมองนายผมรู้เขาบินอย่างไร ผมตกหลุมรัก
She was the most beautiful of all... and he instantly fell in love.เธองดงามที่สุดในนั้น... และเขาก็ตกหลุมรักเธอในทันที.
But I'm in love with you.แต่ผมตกหลุมรักคุณนะ.
For you to fall in love with me.รอให้คุณตกหลุมรักผมไง.
So you fell in love with him.เพื่อให้คุณตกหลุมรักกับเขา
Now, we do not fall in love with empty things unless, of course, their daddies are rich.เอาล่ะ เราจะไม่ตกหลุมรักกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะ นอกจากว่า แน่นอน ถ้าพ่อพวกหล่อนรวย
So don't ask. Rule number two: I can't make anybody fall in love with anybody else.เพราะฉะนั้นอย่าขอ กฏข้อที่ 2 ข้าไม่สามารถทำให้ใครตกหลุมรัก ใครๆ ได้
Wrong! I can't make anybody fall in love, remember?ข้าไม่สามารถทำให้ใครตกหลุมรักได้ จำได้มั้ย
You're in love with her, aren't you?คุณตกหลุมรักเธอใช่ไหม?
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ
My mother fell in love with the name.แม่ของฉันตกหลุมรัก ที่มีชื่อ
Leon, I think I'm kinda falling in love with you.ลีออง ฉันคิดว่า ฉันคงตกหลุมรักคุณแล้วล่ะ
I once treated a young man, about your age... and he fell in love oddly enough, with a girl on a poster.ครั้งหนึ่งผมเคยรักษาผู้ชายอายุเท่าคุณ และเขาตกหลุมรัก มันค่อนข้างแปลก ผู้หญิงในโปสเตอร์
Did you fall in love... and went off somewhere?แกตกหลุมรัก แล้วหนีตามกันไป
He must not be undeserving, as we thought. He must truly be in love with her, I think.เขาต้องไม่ใช่คนไร้คุณค่าเหมือนที่เราคิดแน่ ฉันคิดว่าเขาต้องตกหลุมรักหล่อนอย่างแท้จริงแน่
What about you, have you ever been in love?แล้วเธอล่ะ เธอเคยตกหลุมรักใครหรือเปล่า?
3. that elin will fall in love with meข้อ 3 Elin จะตกหลุมรักฉัน
He wants to know if you're going to Christian's. He's in love with you.เขาอยากรู้ว่าเธออยกจะไปงานของ\ คริสเตียนมั้ย เขาตกหลุมรักเธออยุ่นะ
You have a crush?นายตกหลุมรัก? ห่าเอ๊ย..
They fell so madly in love that they knew nothing could ever keep them apart.ทั้งสองต่างตกหลุมรัก อย่างไม่มีอะไรจะพรากจากกันได้
Sweetheart, you need to fall in love again, and fast.เธอจะต้องตกหลุมรักอีกสักครั้งโดยด่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกหลุมรัก
Back to top