ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกหลุมพราง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกหลุมพราง*, -ตกหลุมพราง-

ตกหลุมพราง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกหลุมพราง (v.) fall into the trap
English-Thai: HOPE Dictionary
trap(แทรพ) n. กับดัก,หลุมพราง,ตาข่าย,แร้ว,เครื่องดักสัตว์,ท่อโค้งเก็บน้ำ,ช่องมีฝาปิด,ปาก,ตำรวจ,นักสืบ. vt.,vi.ทำให้ติดกับดัก,ทำให้ตกหลุมพราง,วางกับดัก,จับกุม,ยึดไว้., See also: traps n. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ, Syn. snar
English-Thai: Nontri Dictionary
entrap(vt) ดัก,ล่อ,ทำให้ติดกับ,ทำให้ตกหลุมพราง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're just stalling now.นายกำลังตกหลุมพรางแล้ว
No, I ain't mad. Just try to keep away from Curley. Don't let him pull you in.ไม่ เลนนี่ ฉันไม่ได้โมโห พยายามอยู่ห่างเจ้าเคอร์ลีย์ไว้ อย่าให้มันล่อนายมาตกหลุมพราง
A film director is a lot like a painter, Chiyoko.งั้น, ฉันก็ตกหลุมพรางเข้าแล้วสิ.
Please don't hurt me. (pants) did you really think i'd fall for your offer?ได้โปรดอย่าทำร้ายผมเลย นี่คุณคิดว่าฉันจะตกหลุมพรางของคุณหรือ
Until you're trapped in a prison of your own making.จนกระทั่งเราตกหลุมพรางที่ตัวเองสร้างไว้
You let me walk into a trap.นายปล่อยให้ฉันตกหลุมพราง
Why do I feel like I'm about to fall through a trapdoor into a pit of fire?ทำไมผมรู้สึกเหมือนจะตกหลุมพราง?
Already he falls for me.เขาได้ตกหลุมพรางของข้าเรียบร้อยแล้ว
Finn didn't fall for any of our tricks.ฟินน์ไม่ตกหลุมพรางของเราเลยสักนิด
Schuester and his guidance counselor Ginger... fell for my pity party hook, line and sinker.ชูสเตอร์กับยัยที่ปรึกษาหน้าจืด ตกหลุมพรางของฉัน แล้วก็กำลังจมลง
The White House needs a poster boy for the war, and David just served him up on a platter.แต่ทำเนียบขาวต้องการวีระบุรุษจากสงคราม และเดวิดก็กำลังตกหลุมพรางเข้าอย่างจัง
You were dropping breadcrumbs, and I fell for it, because I decided to trust you.นายโปรยคำใบ้และฉันก็ตกหลุมพราง เพราะฉันตัดสินใจที่จะเชื่อใจนาย
Wonder what we'll get this trip.สงสัยจังว่าเราจะตกหลุมพรางรึเปล่า
And you set your brother up with them.แล้วนายก็ทำให้พี่ชายนาย ตกหลุมพรางพวกมัน
Which, by the way, would've been a hell of a lot easier than getting her to take the fall for you, so don't point that gun at me!ซึ่ง อันที่จริง มันจะโคตร ง่ายกว่าการทำให้เธอ ตกหลุมพรางของคุณ เพราะงั้นอย่าชี้ปืนนั้นมาที่ผม!
And now you sabotaged our alliance because you fell for a hooker.และตอนนี้คุณทำลายความเป็นมิตรของเรา เพราะคุณตกหลุมพรางโสเภณี
You think I will fall for it a second time?คุุณคิดว่าฉันจะตกหลุมพราง เป็นครั้งที่สองเหรอ
I'm not falling for this again.ผมจะไม่ตกหลุมพรางกับ เรื่องนี้อีก
The accountants at the clinic have coughed up the tax ID numbers of their donor.ของคลีนิคนั้นตกหลุมพรางแล้ว หมายเลขผู้เสียภาษีของผู้บริจาค
You're in bed with the devil.คุณตกหลุมพรางปีศาจแล้วล่ะ
He still makes his deal.เราตกหลุมพราง เขาก็ยังค้าขายได้
Give me a chance to find a way to get Harlo to entrap himself?ให้ฉันได้ลองหาทาง ให้ฮาร์โลตกหลุมพรางซะ
Not falling for it.ไม่ตกหลุมพรางเธอหรอก
He went after me first, and I didn't fall for it. You shouldn't, either.เขาเคยเข้าหาน้ามาก่อน แต่น้าไม่ได้ ตกหลุมพรางของเขา หลานเองก็ไม่ควรเหมือนกัน
You can even jump into the fire for Kim Tan?เมื่อมันมาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคิมทัน เธอก็ตกหลุมพราง ใช่ไหม
Chicks love it. She'll fall for it on the spot.ผู้หญิงชอบมัน เธอจะตกหลุมพรางของนาย
What if he doesn't fall for it?เกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่ตกหลุมพราง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกหลุมพราง
Back to top