ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกนรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกนรก*, -ตกนรก-

ตกนรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกนรก (v.) go to hell See also: be in hell Syn. ลงนรก Ops. ขึ้นสวรรค์
English-Thai: HOPE Dictionary
perdition(เพอดีช'เชิน) n. ความหายนะ,การตกนรก,การลงนรก,นรก,การพังพินาศสิ้น,มรณกรรม, Syn. Hell,inferno,ruin,wrack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope you rot. What are you doing here?ตกนรกหมกไหม้ไปซะ มาทำอะไรที่นี่
Damn you all to hell!ขอให้พวกเเกตกนรกหมกไหม้
Even if she goes to hell 'cause you lied?ขอให้แม่นายตกนรก ถ้านายโกหก
Like hell. Let go of me.เหมือนตกนรก ปล่อยให้ไปของฉัน
I've been bad enough to go straight to hellแต่ผมเลวไม่พอที่จะตกนรก
The hell you will.ให้ตกนรกเลย ถ้าทำได้
A real friend would put his life on the line for them accompany them to hell if need beเพื่อนที่แท้จริงจะต้อง ใส่ใจชีวิตของพวกเขา ต่อให้พวกเขาต้องตกนรกก็ต้องช่วย
You ruin me and die just like that?เธอทำให้ฉันเป็นแบบนี้ และตกนรกแบบนี้?
And I hope you burn, I hope you burn forever!และชั้นขอสาบแช่งเธอให้เธอตกนรกหมกใหม้
Are you insane?จะบ้าเรอะ ขืนทำแบบนั้น ฉันคงตกนรกหมกไหม้
It's been hell since I met her.ตั้งแต่ฉันได้พบผู้หญิงคนนั้น ก็เหมือนกับตกนรกชัด ๆ
I wouldn't have kept kicking,but I was afraid you didn't get my plans.ผมคงตกนรก พร้อมกับพวกทนายแน่
It's frosted glass. You can't see anything.พวกเราเหมือนตกนรกทั้งเป็น
I'm so happy that I think I'm going to hell.หนูมีความสุขมาก นั้นทำหนูคิดว่า หนูกำลังจะตกนรก
You had to ask.คุณจำเป็นต้องถาม คุณต้องตกนรกหมกไหม้ที่ทำอย่างนี้
I gave your dad hell four putting that horn on it.แล้วฉันก็ภาวนาให้พ่อเธอตกนรกที่ติดแตรให้เธอ
You put me through hell.ลูกทำให้แม่เหมือนตกนรกทั้งเป็น
"Rot In Hell, You Maggoty Whore"?\"ขอให้ตกนรกหมกไหม้นะยัยบ้าเ้อ้ย\" งั้นหรอ
I want peace. He made our lives a living hell.ผมต้องการความสงบ เขาทำให้ชีวิตพวกเราเหมือนตกนรก
But you go. You give me hell.แต่ไปเถอะ ทำให้แม่ตกนรก
It's a giant troll.จริงม้าพี่เจซ? ถ้าเราไม่เชื่อในไบเบิ้ลแล้วเมื่อตายไปต้องตกนรกอ่ะ
Oh, my gosh!ชั้นว่าพระเจ้าคงไม่มาเที่ยวสาปใครตกนรกหรอก.
All that clanking metal and junk.งั้นผมจะต้องตกนรก เพราะผมทำผิดเอง
Then I'm going to hell because it's all my fault.แต่ฉันต้องตกนรก เพราะมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมด
Said he knew he was going to hell.เขารู้ตัวดีว่าเขาต้องตกนรกแน่ๆ
I hope you both rot in hell!พวกแกต้องตกนรกหมกไหม้ !
Everyone is excited about meeting the town vampire tonight.แกจะต้องตกนรกมอดไหม้
Why do I need his salvation? What, am I gonna be thrown into hell?ทำไมผมต้องการการไถ่บาป ผมจะต้องตกนรกอย่างนั้นเหรอพ่อ
You aren't hearing me. I know who the killer is.พี่กำลังจะตกนรกหมกไหม้
Both the tractor and the bentley are registered to a charlie crews.แจ๊คคงคิดว่าเขาต้องตกนรกแล้วแน่ๆ
They sure as hell couldn't hurt.เหมือนที่พวกเขาแน่ใจว่าตกนรกมันไม่เจ็บน่ะเหรอ
Truth is, I know I'm going to hell.ความจริงคือ ฉันรู้ว่าฉันต้องตกนรกแน่
Who put me through hell?คนที่ทำให้ชั้นเหมือนตกนรก?
And I'II tell you one thing, I am not going to hell;และผมบอกคุณได้อย่างหนึ่งว่า ผมจะไม่ตกนรกหรอก
Come on; I hope you go to hell!มาเถอครับ ขอให้แกตกนรก!
I will do what needs to be done, though I'm damned to Hell!ฉันจะทำอะไรก็ตามที่จำเป็นแม้ว่าจะต้องตกนรก!
And forever will burn in hell.เขาจะตกนรกหมกไหม้ชั่วนิรันดร์
You'll burn in hell! - You whore, you will burn in hell!แกจะตกนรกหมกไหม้ นังสารเลว ตกนรกหมกไหม้
I'm sure her life was hell, Dean.ฉันแน่ใจว่าเธอเหมือนตกนรกอยู่แน่เลย ดีน
And then you're doomed to spend eternity... ..in the underworld.แล้วพวกเธอจะตกนรก ชั่วกาลนาน ไม่ได้ผุดได้เกิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกนรก
Back to top