ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดูดกลืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดูดกลืน*, -ดูดกลืน-

ดูดกลืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูดกลืน (v.) absorb Syn. ดูด, กลืน
English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absorb๑. ดูดซึม๒. ดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorption๑. การดูดซึม๒. การดูดกลืน [แสง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centigrayหน่วยรังสีดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endothermic reactionปฏิกิริยาแบบดูดกลืนความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbการดูดแสง, ดูดซึม, ดูด, การดูดซึม, ดูดกลืน, ดูดซับ, ถูกดูดซึมได้, การดูดซับ, การละลายตัวเอง [การแพทย์]
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Atmospheric absorptionการดูดกลืนของ บรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Attenuationการลด (ความเข้มของรังสี), การลดลงของความเข้มของรังสีเมื่อผ่านสสารเนื่องจากกระบวนการดูดกลืนและการกระเจิงรังสี [นิวเคลียร์]
grayหน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน, หน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน โดย 1 เกรย์ มีค่าเท่ากับ 1 จูล ต่อกิโลกรัมของมวลสาร [นิวเคลียร์]
Labour absorptionการดูดกลืนแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
Poisonสารพอยซัน(ต่อปฏิกิริยานิวเคลียร์), วัสดุใดๆ ที่มีภาคตัดขวางการดูดกลืนนิวตรอนสูง ซึ่งจะดูดกลืนนิวตรอนบางส่วนจากปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นผลให้การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ลดลง
Selective absorptionการเลือกดูดกลืน [อุตุนิยมวิทยา]
stratosphereสตราโตสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากโทรโปสเฟียร์จนถึงระยะสูงประมาณ 50 กิโลเมตรเป็นชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สโอโซน ซึ่งสามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตของแสงอาทิตย์ไว้ได้มาก ทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อพืชและสัตว์ อุณหภูมิของอากาศชั้นนี้ จะสูงขึ้นบ้างจากประมาณ -50° C ที่ระยะต่ำสุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
subtractive (adj.) ซึ่งเป็นสีที่เหลืออยู่หลังจากที่สีอื่นถูกดูดกลืนไปหมด (ทางฟิสิกส์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suckin' the life right outta you. It's killin' you, man.ดูดกลืนชีวิตนาย กลืนกินชีวิตนาย
Why does everyone want to pervert love and suck it bone-dry of all its glory?ทำไมทุกคนต้องโหยหาความรัก แล้วดูดกลืนมันจนแห้งผาก
Then vroom! Satan just creeps up behind you and sucks you into a cult.จากนั้นก็ตูม ซาตานคลานมาข้างหลังคุณ แล้วก็ดูดกลืนร่างคุณเข้าไป
Into the fire she swallowed their hate.เข้าไปในกองเพลิง เธอดูดกลืนความเกลียดชังของพวกเขา
"He appears only when Capricorn calls him rising from the ground, a faceless and fiery beast.-กระหายจะดูดกลืนเหยื่อรายใหม่ หยุดอ่านนะ เม็กกี้
You're too close to the singularity to survive without assistance which we are willing to provide.อาจถูกดูดกลืนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ เรายินดีจัดให้
But the blast created a sinkhole which engulfed many of our troops.แต่แรงระเบิดทำให้เกิดหลุมยักษ์ ซึ่งดูดกลืนคนของเราไปมาก
It only takes in that which makes it stronger.มันดูดกลืนแต่สิ่งที่ทำให้มันแกร่งขึ้นเท่านั้น
We don't know it was feeders.เรายังไม่รู้ อาจจะเป็นพวกดูดกลืนผิวหนัง
You're just gonna leave Zoe there with Miss Dead by Dawn Swallow Your Soul?กับคุณผีอมตะ ดูดกลืนวิญญาณเหรอ
It devours the magic of others... ..draining them of their power.มันกลืนกินเวทย์มนตร์ของผู้อื่น ดูดกลืนพลังอำนาจของพวกเขาเพื่อมาเป็นของตน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดูดกลืน
Back to top