ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาวเกตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาวเกตุ*, -ดาวเกตุ-

ดาวเกตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวเกตุ (n.) Neptune Syn. ดาวพระเกตุ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neptuneดาวเนปจูน, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาวเกตุ
Back to top