ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดั้นด้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดั้นด้น*, -ดั้นด้น-

ดั้นด้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดั้นด้น (v.) press one´s way See also: make one´s way through Syn. ตะเวน, สัญจร, โคจร, เดินทาง, แรมรอน, ท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you just come here to look at me?ดั้นด้นมาถึงนี่ เพื่อส่องดูข้า
All over the world.ดั้นด้นรอนแรมไปทั่วโลก
All the way to Boston?ดั้นด้นเดินทางไกลไปบอสตันเลย
The one about Ebbets Field, the one that sent you to Boston to find me.ผมกำลังพูดเรื่องสนามเอ๊บเบ็ต สนามที่ทำให้คุณ... ดั้นด้นมาหาผมถึงบอสตั้น
I travel half the planet searching for the Isabella I know and love.ฉันลงทุนดั้นด้นตามหาอิซาเบลล่าที่ฉันรัก
I'm impressed you took the initiative to go get it.ผมประทับใจที่\คุณดั้นด้นหามาจนได้
That's the thanks I get for going halfway around the world to stop Fogg for you, yay?คุณตอบแทนผมยังงี้เหรอ ผมดั้นด้นไปครึ่งโลก เพื่อขัดขวางฟ็อกก์ให้คุณ
That's why you came all this way to see little ol' me?แกเลยดั้นด้นมาซะไกล เพื่อทักทายฉัน?
We didn't just go through everything we went through for no reason at all.การที่ราดั้นด้นฝ่าฟันทุกอย่าง จนมาถึงที่นี่
You want to go all the way to Santa Fe for a museum?เธออยากขับรถดั้นด้นไปซานตาเฟ่ เพื่อไปชมพิพิธภัณฑ์งั้นเหรอ
All the way there?อุตสาห์ดั้นด้นไปถึงที่นั่นทำไม
I have been searching a very long time.ฉันดั้นด้นตามหา นานแสนนานเหลือเกิน
These days they got a name for just about everything.นายดั้นด้นมาหาอะไรที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ เห็นหรือยัง นายไม่ใช่ประเด็น
We can still make it to canada, but till then,เราจะดั้นด้นไปจนถึงแคนาดา แต่ก่อนหน้านั้น
Tell me again, what's so important we had to dress up the girls and bring them all the way here for something you can hardly see?บอกอีกทีซิว่ามันสำคัญยังไง เราถึงต้องแต่งตัวให้ลูกๆ พาพวกเขาดั้นด้นมาถึงนี่ เพื่อดูสิ่งที่อยู่ไกลจนมองแทบไม่เห็น
I've come all this way, to collect your head in a box!ข้าดั้นด้นมาถึงที่นี่ ก็เพื่อที่จะมาตัดหัวแก
You are lost souls who have come here seeking wisdom.เจ้าคือนกหลงทาง ผู้ดั้นด้นมา หาภูมิปัญญา
But in time... some began to seek Te Fiti's heart.แต่ไม่นาน มีใครบางคนดั้นด้นค้นหาหัวใจเทฟิตี
Every path I make Every road leads backทุกก้าวเดินดั้นด้น ทุกถนนวนมา
♪ I was on my way to find you ♪ผมดั้นด้นบนทางไปพบคุณ
♪ I was on my way to find you. ♪ผมดั้นด้นบนทางไปพบคุณ
Friends, colleagues and those who thought he was a figment of my imagination may I introduce, all the way from Paris... and completely out of the blue... my wonderful, wonderful husband!สหาย เพี่อนร่วมงาน... ...และคนที่คิดว่า ฉันมโนเขาขึ้นมา... ...ขอเเนะนำ ผู้ดั้นด้นมาจากปารีส...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดั้นด้น
Back to top