ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดวงอาทิตย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดวงอาทิตย์*, -ดวงอาทิตย์-

ดวงอาทิตย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงอาทิตย์ (n.) sun Syn. พระอาทิตย์, ตะวัน, ดวงตะวัน, สุริยะ, สุริยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona,pl. coronas,coronae
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)
heli(o) - abbr. 'ดวงอาทิตย์'
heliac(ฮิไล'อะคัล) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นใกล้ดวงอาทิตย์., See also: heliacally adv.
heliacal(ฮิไล'อะคัล) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นใกล้ดวงอาทิตย์., See also: heliacally adv.
heliograph(ฮี'ลีอะกราฟ) n. เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ v, See also: heliographer n. heliographic adj. heliography n.
heliolatryn. การบูชาดวงอาทิตย์., See also: heliolater n. heliolatrous adj.
helioscopen. กล้องส่องทางไกลสำหรับดูดวงอาทิตย์
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์
parhelion(พาร์ฮี'เลียน) n. วงแสงสว่างบนวงกลดดวงอาทิตย์,ดวงอาทิตย์เทียม, See also: parheliacal adj. parhelic adj. pl. parhelia
scorch(สคอร์ช) vt. ทำให้เกรียม,ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้ไหม้เล็กน้อย,กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง. vi. ไหม้เกรียม,ไหม้เล็กน้อย, (ดวงอาทิตย์) แผดจ้า. n. แผลไหม้เกรียม,แผลไหม้เล็กน้อย,การขับด้วยความเร็วมากเกินไป, Syn. shrivel,wither
solar(โซ'ลาร์) adj. เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ตามสุริยคติ
solstice(ซอล'สทิส) n. ระยะเวลาของปีที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด (ในราววันที่ 21 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม), จุดที่ถึง,จุดสุดยอด,จุดที่สุด, Syn. furthiest,point
sun(ซัน) n. ดวงอาทิตย์ vt.,vi. ตากแดด,ผึ่งแดด., Syn. hub,center
sunny(ซัน'นี) adj. แดดกล้า,เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,คล้ายดวงอาทิตย์,ร่าเริง,สบายใจ., See also: sunnily adv. sunniness n., Syn. light,bright
sunrise(ซัน'ไรสฺ) n. ดวงอาทิตย์ขึ้น, Syn. sunup,dawn
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
sunspot(ซัน'สพอท) n. จุดบอดบนดวงอาทิตย์
umbra(อัม'บระ) n. ร่มเงา,เงา,เงามืด,จุดบอดของดวงอาทิตย์,เงาดวงจันทร์,เงาโลก,ภูติผีปีศาจ, See also: umbral adj. ,pl. umbrae, Syn. shade
English-Thai: Nontri Dictionary
solar(adj) เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ทางสุริยคติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
astronomical unit (AU)หน่วยดาราศาสตร์, หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็น 1 AU 1 AU = 1.49 x 1011 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Greenhouse effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Jupiterดาวพฤหัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวอังคารออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 139,500 กิโลเมตรเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด มีดาวบริวาร 17 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Marsดาวอังคาร, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากโลกออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 228 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,648 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neptuneดาวเนปจูน, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
photosphereโฟโตสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศที่ติดกับผิวของดวงอาทิตย์ มีความหนาประมาณ 400 กิโลเมตรอุณหภูมิส่วนที่ติดผิวดวงอาทิตย์ประมาณ 10,000 K ส่วนที่ติดกับชั้นโครโมสเฟียร์ประมาณ 4,200 K แก๊สที่อยู่ในชั้นนี้จะแผ่รังสีออกสู่อวกาศ ได้แก่ รังสีเอกซ์รังสีอัลตราไวโอเลต แสงสว่าง และคลื่นควา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spherical pyranometerไพรานอมิเตอร์ที่ใช้วัดบนพื้นที่ทรงกลม หรือเครื่องวัดรังสีจากดวงอาทิตย์บนพื้นที่ทรงกลม [อุตุนิยมวิทยา]
starดาวฤกษ์, ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่และร้อนจัด เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวเหนือ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sunspotจุดในดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Uranusดาวยูเรนัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 47,500กิโลเมตร มีดาวบริวาร 5 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวมฤตยู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Venusดาวศุกร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solar energyโซลาร์เอ็นเนอร์จีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
currant bun (sl.) ดวงอาทิตย์
day-star (n.) ดวงอาทิตย์ See also: พระอาทิตย์, ตะวัน Syn. solar disk
solar disk (n.) ดวงอาทิตย์ See also: พระอาทิตย์, ตะวัน Syn. day-star
sun (n.) ดวงอาทิตย์ See also: พระอาทิตย์, ตะวัน Syn. solar disk, day-star
ephemeris (n.) ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
heliograph (n.) เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์) Syn. photoheliograph
heliograph (n.) เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph (vi.) ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph (vt.) ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
macula (n.) จุดสีดำบนดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว See also: จุดบอดบนดวงอาทิตย์ซึ่งมีผลต่อสนามแม่เหล็ก
near approach (n.) ตำแหน่งโคจรของดาวนพเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด Syn. perigee
perihelion (n.) ตำแหน่งโคจรของดาวนพเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด Syn. near approach, perigee
photoheliograph (n.) เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์)
rise (vi.) (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า
solar (adj.) เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
solstice (n.) ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด
sun disk (n.) สัญลักษณ์ดวงอาทิตย์
sunspot (n.) จุดสีดำบนดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว See also: จุดบอดบนดวงอาทิตย์ซึ่งมีผลต่อสนามแม่เหล็ก Syn. macula
supergiant (n.) ดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ที่มีความสว่างกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 เท่า
supernova (n.) ดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank you.แต่ ฉันไม่เห็น ดวงอาทิตย์ ขึ้น หรือ ตก
#Sink beneath the sun ## แห้งไปเพราะ ดวงอาทิตย์ #
The sun and the moon curse?คำสาปของ ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์?
We have to find... the sun.เราต้องไปหา ... ดวงอาทิตย์ ...
Sun and the moon, blah blah blah.ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ บลาๆๆ
The sun is forbidden to us.ดวงอาทิตย์ เป็นสิ่งต้องห้ามของพวกเรา
Why don't they slide off?ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ทั้ง 5:
The sun became our enemy.ดวงอาทิตย์กลายเป็นศัตรูของพวกเรา
The sun with the arc over the sky stands for time, duration.ดวงอาทิตย์กับเรือบนฟ้า หมายถึงเวลา
The sun was rising for the third time since he had put out to sea.ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเป็นครั้งที่ สาม นับตั้งแต่ที่เขาได้วางออกไปใน ทะเล
Sun will be up soon.ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้ว
The sun is welcoming me with rays of light...ดวงอาทิตย์กำลังยินดีต้อนรับฉัน รังสีแห่งแสงสว่าง
Our Sun, for example, takes some 225 million years to complete a single orbit.ดวงอาทิตย์ของเราเช่น ใช้เวลาบางส่วน 225,000,000 ปี ให้เสร็จสมบูรณ์วงโคจรเดียว
Our Sun is middle-aged and a long way from where it was born.ดวงอาทิตย์ของเราเป็นวัยกลางคน
Our own Sun?ดวงอาทิตย์ของเราเอง?
Earth's sun is younger and brighter than Krypton's was.ดวงอาทิตย์ของโลกอายุน้อยกว่า แต่สว่างมากกว่าดาวคริปตัน
Sun's up. We're out. Good luck.ดวงอาทิตย์ขึ้น เรากำลังออก โชคดี.
It's how I imagine a sunrise to be.ดวงอาทิตย์ขึ้นคงเป็นแบบนี้สินะ
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ
The sun rises for the first time in a world without Rod Garrett.ดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในโลกที่ไม่มีร้อด การ์เร็ท
The sun's nearly up.ดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้ว
Sun comes up in a few hours.ดวงอาทิตย์จะขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงแล้ว
Some people call it the Goldilocks paradigm -- not too much, not too little, everything's just right.ดวงอาทิตย์จะปิดตัวลง ดีเอ็นเอจะมาแก้ บางคนเรียกมันว่า กระบวนทัศน์ กอลดิลอคส
The Sun will collapse like a soufflé, shrinking a hundredfold to the size of the Earth.ดวงอาทิตย์จะยุบเหมือนอ่อนไหว หดตัวร้อยกับขนาดของโลก
Why is the sun so hot?ดวงอาทิตย์จะร้อน ทำไมเหรอ? เพราะแรงโน้มถ่วงที่น่าทึ่งของตัวเอง
# The sun will always shineดวงอาทิตย์จะส่องสว่างเสมอ
The sun would be at my back that time of day.ดวงอาทิตย์จะอยู่ที่ด้านหลังของ ฉันเวลาของวันที่
Our sun will begin to emit such extreme amounts of radiation...ดวงอาทิตย์จะเริ่มปล่อย รังสีที่รุนแรงมาก
Tonight, after a generation of struggle, the sun does not set over the ocean.ดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นที่มหาสมุทร แต่จะขึ้นที่เขาโอลิมปัสเลยทีเดียว
The sun shall not burn you by day, nor the moon by night.ดวงอาทิตย์จะไม่เผาไหม้คุณในตอนกลางวัน ดวงจันทร์ตอนกลางคืนก็เหมือนกกัน
The sun is setting and the magic rises.ดวงอาทิตย์ตกดับ เวทมนตร์รุ่งเรือง
That Sun behind me is a mirage.ดวงอาทิตย์ที่อยู่ข้าง หลังผมเป็นภาพลวงตา ไม่มีจริงกว่าภาพส่องแสง
The sun has fried his brain.ดวงอาทิตย์ทําให้สมองมันเสี่อม
The sun is very old, and our lifespan is short.ดวงอาทิตย์มีความเก่าแก่มากและชีวิตของเรามันสั้นครับ
The healing effect of the Sun... brought you back from death.ดวงอาทิตย์มีพลังในการรักษา ช่วยนายขึ้นมาจากความตาย
The sun looks like a solid object, but it's not.ดวงอาทิตย์มีลักษณะ เหมือนวัตถุที่เป็นของแข็ง แต่ก็ไม่ได้
The sun is welcoming me with rays of light...ดวงอาทิตย์ยินดีต้อนรับ ฉันและรังสีแห่งแสงสว่าง
The long long sunsetดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ายาวนาน
The sun would be in the center acting as speaking of it as "King of the Stars". He is offending him.ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง
Sun's to the east.ดวงอาทิตย์อยู่ทางตะวันออก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดวงอาทิตย์
Back to top