ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซ่อนรูป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซ่อนรูป*, -ซ่อนรูป-

ซ่อนรูป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ่อนรูป (v.) cover up one´s figure See also: conceal the figure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's okay, Serena. You don't have to hide the photo.ไม่เป็นไรหรอก เซรีน่า หนูไม่จำเป็นต้องซ่อนรูปนั้นหรอก
I always wondered what you had under there.ข้าสงสัยมาตลอดว่า เจ้าซ่อนรูปร่างเช่นไรไว้ใต้เสื้อผ้านั่น
I hope it fits-- she has a tricky figure!หวังว่าจะพอดีนะ เธอซ่อนรูปน่ะ!
I know the good doctor's deceptively athletic.ผมรู้ว่าดอกเตอร์คนนี้ ซ่อนรูปนักกีฬาอยู่
Bring it home, mamacita.ซิกแพ็คซ่อนรูปจ้ะที่รัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซ่อนรูป
Back to top