ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซาดิสม์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซาดิสม์*, -ซาดิสม์-

ซาดิสม์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซาดิสม์ (adj.) sadist See also: extremely cruel
ซาดิสม์ (n.) sadism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are a lot of guys out there who like chains.ซาดิสม์ต้องการเหยื่อหน้าใหม่ วิธีการใหม่เพื่อทรมาน
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์?
Bittaker and Norris were sexual sadists. There's no sign of torture here.บิทเทคเกอร์กับนอร์ริสเป็นพวกซาดิสม์ แต่นี่มีมีร่องรอยการทรมานเลย
Serial killers, especially sexual sadists, often document their kill.ฆาตกรต่อเนื่อง มักมีพฤติกรรม ทางเซ็กส์แบบซาดิสม์เป็นพิเศษ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง กับเหยื่อที่เขาฆ่า
But sexual sadists usually torture their victims while they're still alive.แต่เซ็กส์แบบซาดิสม์ ปกติแล้วจะทำการทรมานเหยื่อ ขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่
He sticks to his type.เซ็กส์แบบซาดิสม์แน่นอน
The captivity and assault we've seen before.ฆาตกรคนนี้ไม่ใช่แบบ พวกเซ็กส์ซาดิสม์ของพวกคุณ
"will wave at his parents every time around, and why his parents will always wave back."และทำไมพ่อ-แม่ต้องโบกมือตอบเสมอ แล้วทำไมฆาตกรซาดิสม์ ต้องให้ผู้หญิงตั้งท้องลูกของเขาล่ะ
The last 2 help with lactation.ฆาตกรซาดิสม์ประเภทไหนกัน
Outside the murders, nothing about this unsub's behavior profiles like a sexual sadist... as i wrote.การวิเคราะห์พฤติกรรม เหมือนกับฆาตกรซาดิสม์... อย่างที่ผมเขียนไว้ ใช่ มอร์แกนพูดถูก
That's because around the time of the first abduction, the visits stopped.เพราะนั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิด การลักพาตัวเป็นครั้งแรก การเดินทางจบลง พวกซาดิสม์ไม่สามารถพึงพอใจ
Are they sadists?พวกเขาเป็นซาดิสม์รึเปล่า
Keeping women in a conscious paralysis reads as sadism.เก็บผู้หญิงไว้ให้มีสติแต่อัมพาต เรียกได้ว่าเป็นพวกซาดิสม์
That makes us chumps and God's a sadist.งั้นเราก็เป็นไอ้โง่.. แล้วพระเจ้าก็เป็นซาดิสม์
He was definitely a sadist. From what we saw,เขาเป็นพวกซาดิสม์ของแท้ จากอะไรที่เราได้เห็น
It would be hard for a sadistic psychopath to care about anybody.มันอาจจะยากที่พวกโรคจิต ซาดิสม์จะห่วงใยใคร
Listen, she's sadistic.ฟังนะ แคธเธอรีนน่ะซาดิสม์
That kind of psychological torture makes him a sexual sadist.การทรมานจิตใจนั้น บอกให้รู้ว่าเขาซาดิสม์ทางเพศ
The butcher was a sexual sadist that killed 20 women in the same area of Virginia from 1984 to 1993 and then vanished.บุชเชอร์เป็นฆาตกรเซ็กซาดิสม์/N ที่ฆ่าผู้หญิงไป 20 คน ในย่านเดียวกันที่เวอร์จีเนียเนี่ยแหละ /N เมื่อปี 1984 ถึง 1993 แล้วก็หายตัวไป
Wouldn't that make a sadist flaccid?นั่นไม่ได้ทำให้/N พวกซาดิสม์ดูอ่อนแอเหรอ
It's very rare for sexual sadism to be an inherited trait.มันเกิดขึ้นได้ยากมากที่พวกเซ็กซาดิสม์/Nจะเป็นสายเลือดเดียวกัน
That he's an evil, sadistic motherfucker.ว่าเขามันเป็นปีศาจ, ไอ้เหี้ยจอมซาดิสม์
They thrive on sadistic power.พวกเขากระสันในอำนาจของความซาดิสม์
Most likely a local fisherman, definitely an alcoholic, and based on this unsub's level of sadism, violently abusive.เหมือนชาวประมงทั่วๆไป,ที่แน่นอนว่าติดสุราเรื้อรัง และโดยพื้นฐานแล้วคนร้ายเป็นพวกซาดิสม์ ที่พฤติกรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกที
He'll escalate his sadism and he'll kill uncontrollably until he finds another spot in the ocean to replace this one.ความซาดิสม์ที่เพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จนกว่าเขาจะพบจุดในท้องทะเลที่จะมาแทนที่กันได้.
It makes sense for a sadist with abandonment issues, but why didn't he finish the job?ฟังดูเป็นเช่นนั้นที่พวกซาดิสม์มักชอบการหนีปัญหา แต่ทำไมเขาถึงไม่เลิกทำงานนี้สะ?
Come on, You fucking pysho piece of shit! come on,I love to fuckin' tear you into piecesเข้ามาเลยไอ้ซาดิสม์โรคจิตเอ๊ย มึงเข้ามา กูจะสับมึงเป็นชิ้นๆเลย
They are evil, cloaking themselves in Lilith to justify their sadism, their greed, their lust.พวกเขาเป็นปีศาจร้าย หลบซ่อนตัวในนามของลิลิธ เพื่อสนองความซาดิสม์ ความโลภ กิเลศตัณหา
It's a sadomasochistic role play scenario, a game, essentially, in which a cabal of men tell their submissives they can trade their slaves at their whim.มันคือบทบาทหนึ่ง ของการแสดงบทซาดิสม์มาโซคิส (มีความสุขกับการเจ็บปวด) โดยหลักแล้วมันเป็นเกมฃึ่ง กลุ่มคนร้ายจะบอกกับผู้ยอมจำนนว่า พวกเขาสามารถซื้อขายทาสของเขา ได้ตามอำเภอใจ
This one. She's sadistic.รายนี้,เธอเป็นพวกซาดิสม์
So, he's a sadist.ดังนั้น เขาเป็นพวกซาดิสม์
If our unsub's using it, he's beyond maniacal, he's a sadist.ถ้าอันซับใช้เครื่องมือแบบนี้ แปลว่าเขาเป็นโรคจิต เขาเป็นพวกซาดิสม์
Whoever thought of this is a sick sadist!ใครคิดเรื่องนี้เป็นซาดิสม์ป่วย!
He is an intelligent psychopath. He is a sadist.เขาเป็นคนโรคจิตที่ฉลาด และเป็นพวกซาดิสม์
No sadism, no torture.ไม่ซาดิสม์ ไม่มีการทรมาน
And our father was a sadistic drunk.และพ่อของพวกเรานั้น เป็นไอ้ขี้เมาซาดิสม์
It's not like I have a safe word, or anything.ไม่ใช่แนวซาดิสม์ จนมีรหัสหยุดว่าส้มจี๊ด
I thought you were the biggest sadist in the galaxy.นึกว่าเจ้าซาดิสม์สุดในกาแล็กซี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซาดิสม์
Back to top