ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชุ่มชื่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชุ่มชื่นใจ*, -ชุ่มชื่นใจ-

ชุ่มชื่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุ่มชื่นใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชุ่มชื่นใจ
Back to top