ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชื่นมื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชื่นมื่น*, -ชื่นมื่น-

ชื่นมื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชื่นมื่น (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นบาน, สดใส, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, สนุกสนาน, แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They all looked so damn happy to me.ผมเห็นทุกคนชื่นมื่นกันจริงๆ
Why couldn't I look like that?ทำไมผมชื่นมื่นบ้างไม่ได้
Now, does that look like the face of a woman who's happy about getting married?สีหน้าแบบนี้ เหมือนคนชื่นมื่นกับการแต่งงานเหรอ
. Just a little something to brighten your day.แค่ของเล็กๆน้อยให้เธอชื่นมื่นหน่ะ
Ah, ah, ah... Did you have a nice time last night, John?. เมื่อคืนชื่นมื่นดีมั้ยละจอห์น
"We'll play hot, doting husband, sweet, loving spouse. "เราจะเล่นเป็นสามีสุดร้อน ยอดรัก คู่ชีวิตแสนหวาน ชื่นมื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชื่นมื่น
Back to top