ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชำนิชำนาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชำนิชำนาญ*, -ชำนิชำนาญ-

ชำนิชำนาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำนิชำนาญ (v.) be expert in See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous Syn. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, สันทัด, จัดเจน, ช่ำชอง
English-Thai: HOPE Dictionary
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
proficient(โพรฟิช'เชินทฺ) adj. ชำนิชำนาญ,เชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. n. ผู้เชี่ยวชาญ., See also: proficientness n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชำนิชำนาญ
Back to top