ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั้นแนวหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั้นแนวหน้า*, -ชั้นแนวหน้า-

ชั้นแนวหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นแนวหน้า (n.) forefront See also: leading position Syn. ชั้นนำ
English-Thai: HOPE Dictionary
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A top researcher in the field of artificial intelligence.นักวิจัยชั้นแนวหน้าในบรรดาหุ่นทั้งหมด
There was one among them named Sephiroth... who was an excellent Soldier.เซฟิรอธ หนึ่งในทหารชั้นแนวหน้า แห่งกองกำลังทหารพิเศษชินระ
But once it was Poseidon's leading research and development lab.ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นศูนย์วิจัย และพัฒนาชั้นแนวหน้าของโพเซดอน
According to VSI, the industries leading manufacturer, over 98% of world population uses a surrogate in all facets of their daily lifeยอมรับกันว่า VSI ,ผู้นำด้านอุสาหกรรมการผลิตชั้นแนวหน้า มากกว่า 98% ของคนทั้งโลก ใช้เซฮร์โรเกทในนั้นทั้งหมด ทุกมุมมองชีวิตประจำวัน
My guest is a noted physicist and the leading expert on quantum cosmology, so please try to avoid wasting her time with female jibber jabber.แขกของผมเป็นนักฟิสิกส์มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญ ควอนตัมจักรวาลวิทยาชั้นแนวหน้า งั้นโปรดเลี่ยงกวนเธอเสียเวลา
Oh, Penny, this is Dr. Plimpton-- a leading expert on quantum cosmology.เพนนี่ นี่ดร.พลิมป์ตัน ผู้เชี่ยวชาญ ควอมตันจักรวาลวิทยาชั้นแนวหน้า
I have this newspaper article from Phoenix 2007 when Charlie fought Nico Tandy, the top contender.นี่เป็นบทความในหนังสือพิมพ์ จากฟีนิกซ์ในปี 2007 ตอนที่ ชาร์ลื ชกกับ นิโก้ เท็นดี้ นักชกชั้นแนวหน้า
Julie is a leading neurosurgeon at Johns Hopkins.จูเลียเป็นศัลยแพทย์ประสาทชั้นแนวหน้าที่จอห์น ฮอปกินส์
Now, you all are in for a frontier treat that will mesmerize and amaze.ตอนนี้ทุกท่านจะได้รับชมการแสดงชั้นแนวหน้า ที่จะประทับใจไม่รู้ลืม
With my fellow candlesticksกับแก๊งเชิงเทียนชั้นแนวหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั้นแนวหน้า
Back to top