ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั้นยอดเยี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั้นยอดเยี่ยม*, -ชั้นยอดเยี่ยม-

ชั้นยอดเยี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นยอดเยี่ยม (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ชั้นยอดเยี่ยม (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอด
English-Thai: HOPE Dictionary
superliner(ซู'เพอไลเนอะ) n. เรือโดยสารชั้นยอดเยี่ยม, Syn. ocean liner
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Ouran Host Club... welcomes you.หนึ่งในโรงเรียนชั้นยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น สำหรับลูกคุณหนูทั้งหลายแหล่ ขอต้อนรับสู่โอรังโฮสท์คลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั้นยอดเยี่ยม
Back to top