ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั้นยอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั้นยอด*, -ชั้นยอด-

ชั้นยอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นยอด (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอดเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ชั้นยอดเยี่ยม (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ชั้นยอดเยี่ยม (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอด
English-Thai: HOPE Dictionary
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
elitism(อีลิท'ทิสซึม) n. วิธีการปกครองของบุคคลชั้นหัวกะทิ,ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด, See also: elitist n. ดูelitism, Syn. elitism.
superliner(ซู'เพอไลเนอะ) n. เรือโดยสารชั้นยอดเยี่ยม, Syn. ocean liner
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
topper(ทอพ'เพอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั้นยอด,ผู้ตัดยอด (ต้นไม้) ออก,เครื่องตัดยอดต้นไม้ออก,บุคคลชั้นยอด. =top hat (ดู) ,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง
workstationสถานีงานเป็นคำที่ใช้อธิบายสมรรถนะอันยิ่งใหญ่ของไมโครคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้หลายงาน (multitasking) ส่วนมากจะใช้ในเรื่องของการออกแบบ (CAD) นั่นก็หมายถึงว่า สถานีงานนี้จะต้องมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ มีหน่วยเก็บข้อมูลขนาดพิเศษ มีตัวปรับภาพชั้นยอด มีจอภาพชั้นหนึ่ง และที่สำคัญคือมีตัวประมวลผลที่ทำงานได้เร็วมาก ๆ เช่น RISC ส่วนใหญ่ สถานีงานจะใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2) มีบางแห่งที่ใช้เครื่องแมคอินทอชชนิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ๆ อย่างไรก็ตาม ในอีกความหมายหนึ่ง สถานีงานอาจหมายถึงเพียงไมโครคอมพิวเตอร์แต่ละตัวในระบบเครือข่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่
I thought you said he was this great soldier.ไหนบอกว่าเขาเคยเป็นทหารชั้นยอด
I'd have liked to have had that chance, just once, to stare down a big-league pitcher.ผมอยากมีโอกาสสักครั้ง... ที่จะจ้องไปที่นักขว้างชั้นยอด
Though a consument killer, he is clearly no gentleman.ถึงแม้มันจะเป็นนักฆ่าชั้นยอด แต่มันไม่ใช่สุภาพบุรุษ
All guys know that, man. That's that good sex.ผู้ชายทุกคนก็รู้ว่ะ/ ว่ามันเป็นเซ็กส์ชั้นยอด
When the great D'Artagnan visits, he must be offered the best wine.สำหรับผู้ยิ่งใหญ่ต้องไวน์ชั้นยอด
Since you're my best customer...คุณมันลูกค้าชั้นยอดของผมนี่...
He's going to the finest school of witchcraft and wizardry.เขาจะได้เข้าเรียน ในโรงเรียนพ่อมดแม่มดชั้นยอด
Château Haut-Briond, 1959. Magnificent wine.ชาโต โอต์ บริออง ปี 1959 ไวน์ชั้นยอด
Cherish her, man. Cherish her. One of God's finest creations.ดูแลเธอดีๆ นะ เป็นงานสร้างชั้นยอดของพระเจ้า
Surveillance is their greatest tool against us.ที่มีเครื่องมือตรวจจับชั้นยอดไว้คอยป้องกัน
Special agents... special agents are a "special" kind of "gents".สายลับคืออะไรครับ? สายลับเหรอ สายลับก็คือ.. ลูกจ้างชั้นยอดไงล่ะ!
Coming up next, the top qualifiers from UC Berkeley.คนต่อไป นักกีฬาชั้นยอดจากม.เบิร์คเลย์
That should be plenty for some top-shelf entertainment.นั่นน่าจะเพียงพอสำหรับ การบันเทิงชั้นยอด
I think this Kuribayashi must be a superb General.ข้าว่าท่าน คูริบายาชิ คนนี้ ต้องเป็นแม่ทัพชั้นยอด..
Master of Taekwondo as well.เทควันโดชั้นยอดเลยล่ะ
This is an elite class of performer.นี่เป็นชั้นยอดของนักแสดง
Well, excuse me if i'm not mr.Perfect spy.โทษทีผมไม่ใช่สปายชั้นยอดนี่หว่า
Let's build a wonderful school in Little Boston.มาสร้างโรงเรียนชั้นยอดใน ลิตเติล บอสตันกันเถอะ
The bank has, you know, an excellent program.ธนาคารมี แม่ก็รู้ โปรแกรมชั้นยอด
What do you think?ฝีมือชั้นยอดเลยใช่ม๊า?
The great artist-inventor Leonardo da Vinci. Who?นักประดิษฐ์ชั้นยอด เลโอนาร์โด ดา วินซี ใครนะ
Best scante ever.ของชั้นยอดเท่าที่เคยมีว่ะ
A sirloin steak of exclusive Matsutaka beef from a famous chef.สเต็กเนื้อสันนอกเป็นเนื้อของมัตซึทากะ ฝีมือของเชฟชั้นยอด
A sirloin steak of exclusive Matsutaka beef from a famous chef.สเต็กเนื้อสันนอกทำมาจากเนื้อวัวมัตซึทากะโดยฝีมือของเชฟชั้นยอด
Which makes you the ideal test caseนี่เหมาะเจาะกับตัวทดลองชั้นยอด
This is an army issue. This is a classic mercenary's gun.อาวุธชั้นยอดสำหรับการล่าเลยล่ะ
Now that there was a fine piece of police work.เป็นผลงานชั้นยอดของตำรวจเลยนะนั่น
Yeah,till Steve Howell started chasing off some of his best clients.ใช่ จนสตีฟ โฮเวลล์ เริ่มไล่ลูกค้าชั้นยอดของเขาไป
Right now,let's see what kind of standout Dr. Karev proves himself to be when I ask him to sew the graft.ตอนนี้ ลองดูสิ่งหมอชั้นยอดอย่างดร.คาเรฟพิสูจน์ตัวเอง เมื่อผมขอให้เขาเย็บอวัยวะที่ปลูกถ่าย
Succeed and you join the elite.ผ่านการทดสอบเจ้าจะได้เข้าร่วมเป็นนักรบชั้นยอด
If this germinates, it'll produce a great crop almost instantly!ถ้ามันเริ่มงอก มันจะผลิตพืชผลชั้นยอดแทบจะทันทีทันใด
What's the matter, Sally? I thought I was one of your top customers.มีอะไรเหรอ แซลลี่ ฉันคิดว่าฉันเป็นลูกค้าชั้นยอดของคุณนะ
One of our best engineers.หนึ่งในวิศวกรชั้นยอดของเรา
It's pretty damn good wine.มันดันเป็นไวน์ชั้นยอด
You're a very good liar.นายนี่เป็นนักโกหกชั้นยอดเลย
I've been reviewing your roster from the northeast division, and apparently two of your top buyers don't have valid social security numbers.ผมเพิ่งตรวจบัญชีลูกค้าของคุณ จากสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเหมือนว่า ลุกค้าชั้นยอดของคุณ 2 ราย
And you wondered how I got to be the top salesman in the northeast region.แล้วคุณจะแปลกใจ ว่าทำไมผมถึงเป็นนักขายชั้นยอดในแถบเหนือได้
An elite education is something most people only dream about.การศึกษาชั้นยอด สิ่งที่คนทั้งหลายล้วนใฝ่ฝันถึง
Claire, you're an exceptional young woman, and you deserve an exceptional education.แคลร์ หนูน่ะเป็นเด็กที่พิเศษมาก จึงสมควรได้เรียนในโรงเรียนชั้นยอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั้นยอด
Back to top