ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั้นนำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั้นนำ*, -ชั้นนำ-

ชั้นนำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นนำ (adj.) first- class See also: topflight, crack Syn. ชั้นหนึ่ง, แถวหน้า, แนวหน้า, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นแนวหน้า Ops. ชั้นต่ำ, ชั้นเลว
English-Thai: HOPE Dictionary
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
main(เมน) adj. ส่วนใหญ่,ชั้นนำ,สำคัญที่สุด,สำคัญ,ที่สุด,ใช้เดี่ยวได้ n. ท่อสำคัญ,ท่อหลัก,กำลัง,ความพยายามที่รุนแรง,มหาสมุทร,ทะเลหลวง,แผ่นดินใหญ่ -Phr. (in the main ส่วนใหญ่), Syn. chief
seeded(ซีด'ดิด) adj. หว่านเมล็ดไว้แล้ว, (ผลไม้) มีเมล็ด, (ผลไม้) สุก,ซึ่งเอาเมล็ดออกแล้ว, (นักกีฬา) ถูกจัดให้เป็นผู้แข่งขันชั้นนำ
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
head(adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
main(adj) สำคัญ,ส่วนใหญ่,ชั้นนำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
leading (adj.) ชั้นนำ See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นแนวหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So many of their alumni get into the top Universityศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Methodist background, the modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types.เบื้องหลังกลวิธีของคุณ สถานการณ์ของคุณล่าสุด แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ
INTO A HIGHLY SOPHISTICATED COMPUTER SIMULATION...ชั้นนำของจักรวาล คาร์ลอ เฟรงค
I led you to all these places and you were very good at following my clues.ชั้นนำเธอไปสู่ที่เหล่านั้น และเธอทำได้ดีมาก ที่สามารถตามเงื่อนงำที่ชั้นทิ้งไว้ให้
Man, they got the books and the records of the top 500 companies.พวกเขาเก็บหนังสือและรายงาน ของ500บริษัทชั้นนำไว้
Available at all Al's Toy Barn outlets in the Tri-county area.หาได้ตามร้านขายของเล่นชั้นนำ ทั่วไป
And in breaking news astronaut John Russell considered to be the leading American candidate for the Machine seat has dropped out of the running.และในข่าว นักบินอวกาศจอห์นรัสเซล ถือว่าเป็นชั้นนำชาวอเมริกัน
These are your future MBAs. We're all Ivy League accepted.ส่วนนี่ เป็นพวกอนาคตเรียนบริหารธรุกิจ เราเข้ามหาลัยชั้นนำได้หมดแล้ว
No, no. There's six of the top actresses that want this thing.มีดาราหญิงชั้นนำ 6 คน ที่อยากได้บทนี้
There's still four of us left. We're not going anywhere.การเป็นวงร็อคชั้นนำต่อไป
According to Butler the conspiracy included representatives of some of Americas top corporations including J. P. Morgan Dupont and Goodyear tire.ตามคำให้การของบัทเลอร์ กลุ่มผู้สมคบคิดประกอบด้วย ตัวแทนจากบรรษัทชั้นนำของอเมริกา อาทิ เจ พี มอร์แกน, ดูปองท์ และยางกู๊ดเยียร์
Callahan Institute is the leading brain-injury clinic in the Pacific Rim.สถาบันคาราฮานเป็นคลินิครักษาผู้ป่วยทางสมองชั้นนำในแปซิฟิกนี้
And one question we as a people need to decide is how we react when we hear warnings from the Ieading scientists in the world.คำถามหนึ่งที่เราในฐานะประชาชนจะต้องตัดสินใจ คือเรามีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเราได้ยินเสียงเตือน จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
I graduated from a second tier college but I work at a listed company,ผมไม่ได้เรียนจบจากโรงเรียนชั้นนำ แต่ก็ได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง
AND WHEN IT COMES TO COLLEGE, THAT MEANS THE IVIES.และเมื่อถึงเวลาต้องเลือกมหาวิทยาลัย มันก็ต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเท่านั้น
OF ATTENDING AN IVY LEAGUE SCHOOL,จะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ
Charlie Bartlett Productions brings you...ชาร์ลี บาร์ทเล็ตโปรดัคชั่นนำคุณสู่...
You're 0 for 2 against me, Pikachu.นี่ชั้นนำไป2ลูกแล้วนะ ปิ๊กาจู๊
Do a cross-promotion with some of the major food companies.เป็นการรวมโปรโมชั่นระหว่างบริษัทอาหารชั้นนำ
But even with a first-rate company, a mere OL's salary wouldn't be enough...แต่ถึงจะเป็นบริษัทชั้นนำ เงินเดือนอย่างเดียวก็คงไม่พอ...
I've dated a lot of topflight girls, and she always sends them running.ผมได้เดทกับผู้หญิงชั้นนำมากมาย แต่เธอก็ไล่ผู้หญิงพวกนั้นหมด
It was a revelation from the sorceress living during the former king's rule, so wouldn't this be the reason he was able to defeat King Daeso... and become the leading force in the northern lands?มันเป็นความลับ ของกษัตริย์องค์ก่อนๆ ดังนั้น นั่นไม่ใช่เหตุผลที่กษัตริย์แดโซจะพ่ายแพ้ และกลายกองทัพชั้นนำ\ ในดินแดนทางเหนือ
He's credible, an M A lawyer from a leading consultancy.เขาเหลือเชื่อ เขาเป็นทนาย MA ที่ปรึกษาชั้นนำ
Of course, what I didn't know was that in the meantime, he'd gone to all the major networks to try and get interest in the interviews.แน่ล่ะ ฉันยังไม่รู้อะไรในตอนนั้น เขาไปพบเครือข่ายโทรทัศน์\ ชั้นนำหมดเลย ไปแนะนำตัวและเสนอขาย รายการสัมภาษณ์
I gather that not all of the blue-chip accounts came through.ผมไม่คิดว่าพวกบริษัทชั้นนำทั้งหมด จะมาหรอก
MUNTZ: Well, most of the collection is housed in the world's top museums,ของสะสมส่วนใหญ่ วางอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลก
The voices and the symbols in my head led us here... for a purpose.ทั้งเสียง ทั้งสัญลักษณ์ ในหัวชั้นนำเรามา เพื่ออะไรบางอย่าง
I had 15 major companies begging for my services.มีบริษัทชั้นนำ 15 แห่ง อ้อนวอนให้ผมไปทำงาน
"into the premier boutique real estate firm in the city."ให้เป็นบูติกอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเมืองได้
The leading minds of this world will be at that conference tomorrow, working on the crisis that we are facing with our planet.พวกมันสมองชั้นนำของโลก จะมาในการประชุมพรุ่งนี้ การทำงานในภาวะวิกฤติ
Why he wants to go to high school is beyond me.ทำไมเขาต้องการไปเรียน ม.ปลายให้เหนือกว่าฉัน ฉันหมายถึงในช่วงยุค 70s เขาเขียนมหาวิทยาลัยชั้นนำ
We're redirecting funds to the most promising leads, and we're dropping investigations which are not producing results.เรากำลังโอนย้ายงบประมาณ ไปยังองค์กรชั้นนำ และเรากำลังลดระดับ การสืบสวนสอบสวนลงไป ในส่วนที่ไม่ได้สนอง ความคืบหน้าใดๆ
'He's been hacking into a number of high-tech facilities.'เขายังได้แฮกค์เจาะข้อมูล ในองค์กรชั้นนำหลายแห่งด้วย
But still... to perform with Streseman and a top European orchestra?แต่ยังได้... แสดงกับสเตรซมัน และวงออเคสตร้าชั้นนำของยุโรป
On a 747, the pilot's up top the first-class cabin's in the nose, so no one would walk through.ที่ 747 นักบินชั้นนำของขึ้น ... ... ห้องโดยสารชั้นแรกในจมูกจึงไม่มีใครจะเดินผ่าน
I want top a candle shop with my inheritance.ฉันมารับช่วงร้านขายเทียนไขชั้นนำ ที่เป็นมรดก
Oh, he's up against an elite teamโอ้่ เขา่ลุกขึ้นต้าน ทีมชนชั้นนำ
Oh, you must be high. We are forming an elite army called the Soldiers of the Sun.โอ้ คุณต้องเมายามากแน่ๆ เรากำลังสร้างกองทัพชั้นนำ
He's leading the state investigation.เขาเป็นนักสืบชั้นนำของรัฐ
It's gonna be tough getting information like that out of a top assassin like Rafe.คงยากที่จะไปเอาข้อมูลพวกนั้น มาจากมือสังหารชั้นนำอย่างเรฟ
The Maluku anthropological team could influence scientific thought for many years.ที่ทางทีมงานนักมานุษยวิทยาโมลุกกะ พวกเขาเป็นสำนักคิดชั้นนำของศาสตร์นี้ มาเป็นเวลา่หลายปีแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั้นนำ
Back to top