ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั่วกัลปาวสาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั่วกัลปาวสาน*, -ชั่วกัลปาวสาน-

ชั่วกัลปาวสาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั่วกัลปาวสาน (adv.) endlessly See also: always, for years Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์ Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
eternal(อีเทอ'เนิล) adj.,n. (สิ่งที่) ชั่วนิรันดร,ชั่วกัลปาวสาน ,ตลอดไป,ไม่มีการเปลี่ยนแปลง, See also: eternality n. ดูeternal eternalness n. ดูeternal, Syn. permanent
English-Thai: Nontri Dictionary
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่สุดสิ้น,ไม่รู้จบ,ชั่วกัลปาวสาน
eternal(adj) นิรันดร,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,ชั่วกัลปาวสาน
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your eternal reward.รางวัลชั่วกัลปาวสานของเจ้า
But I tell you all today I would rather die a man than live for all eternity as a machine.แต่ผมขอบอกพวกท่านในวันนี้ว่า ผมยินดีที่จะตายในฐานะชายคนหนึ่ง ดีกว่าอยู่ชั่วกัลปาวสาน
And so you suggest I bind myself to Paul for all eternity?คุณก็เลยแนะนำให้ฉันผูกมัดตัวเอง ไว้กับพอลชั่วกัลปาวสานใช่มั้ยคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั่วกัลปาวสาน
Back to top