ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ่าฝูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ่าฝูง*, -จ่าฝูง-

จ่าฝูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ่าฝูง (n.) leader in a herd Syn. หัวหน้าฝูง, ผู้นำฝูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wingman (n.) นักบินผู้ขับขี่เครื่องบินในตำแหน่งปีกข้างของจ่าฝูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pack of wolves, the alpha male maintains eye contact to assert dominance over the betas.ในฝูงหมาป่า จ่าฝูง จะใช้สายตาสะกดผู้ที่ด้อยกว่า
I'm their alpha.ผมคือ จ่าฝูง ของพวกเขานะ
The alpha protects them all.จ่าฝูงคือผู้ปกป้องฝูงมังกร
The Alpha demands this.จ่าฝูงต้องการสิ่งนี้
Your packmaster is a sociopath!จ่าฝูงนายมันพวกขวางโลก
Ted Striker was a crack flight leader, up to a point.เท็ด สไตรค์เกอร์เป็น จ่าฝูงบ้าระห่ำเข้าขั้นเลยทีเดียว
Striker was a top-notch squadron leader long ago.สไตรค์เกอร์เคยเป็นจ่าฝูง ที่เก่งมากเมื่อนานมาแล้ว
MACRO: Beechwood leads. Great Falls and Lloyd are tied for second.บีซวู้ดนำเป็นจ่าฝูง เกรทฟอลล์และลีลอยด์เสมอกันสองแต้ม
This noble conflict you're about to enter is the kind of adventure that can set one above the herd.ความขัดแย้งสุดสูงที่แกจะเข้าร่วม เป็นการผจญภัยที่จะส่งแกไปเป็นจ่าฝูง
First i outwit alpha males like you for fun and sometimes profit.อย่างแรก ผมใช้ไหวพริบเอาชนะพวกจ่าฝูงอย่างคุณ เพื่อความสนุกและบางครั้งเพื่อผลประโยชน์
You should come out with me, start looking around. I could be your wingman.นายควรจะไปกับฉัน เริ่มที่มองไปรอบๆ ฉันให้นายเป็นจ่าฝูง
You mean I could be your wingman?นายหมายถึงฉันจะให้นายเป็นจ่าฝูงใช่มั้ย
Alpha's orders get obeyed whether we want them to or not.เป็นคำสั่งของจ่าฝูงที่ต้องเชื่อฟัง ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม
Taco on five. Waiting for mother bird. Over.ทัคเกอร์ ลำที่ห้า กำลังรอจ่าฝูงอยู่ครับ
We're all set, Blue Leader.เราประจำที่อยู่ครับจ่าฝูง
No, you look like a full-grown alpha-male douche bag.เปล่า คุณดูเหมือนผู้ใหญ่ เป็นจ่าฝูง แต่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่อง ว่ากำลังทำอะไรอยู่
Settle the score, leader.ต้องทำคะแนนซะหน่อย จ่าฝูง!
I gotta live with the shots he calls.เพราะว่าชั้นยอมให้แซมเป็นจ่าฝูง เค้าสั่งยังไง\ชั้นก็ต้องทำตามอย่างนั้น
Since you let Sam be alpha?ยกให้แซมเป็นจ่าฝูงงั้นเหรอ
Simon Ford was Alpha.ไซม่อน ฟอร์ดเป็นแอลฟ่า (จ่าฝูง)
My father was Alpha, and I defeated him.พ่อของผมเป็นจ่าฝูง แล้วเขาพ่ายแพ้ต่อผม
That makes me Alpha.นั่นจะส่งผลให้ผมต้องกลายเป็นจ่าฝูงแทน (แอลฟ่า)
As beta, it was my right.ในฐานะที่เป็นรองจ่าฝูง (เบต้า) ผมมีสิทธิ์ทำแบบนั้น
There could be wingmen out there looking to settle the score.อาจจะมีจ่าฝูงออกมาชำระแค้น
She's the wife of an alpha male.เธอเป็นภรรยา ของจ่าฝูง
Right now, two alpha males are in there attacking her marriage.ตอนนี้ มีจ่าฝูงสองคน ที่กำลังทำร้ายชีวิตแต่งงานของเธออยู่ เธอต้องทำแบบเดียวกัน
"not for their sake, but for their influence, and the great welcome them, out of vanity or need."ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อเป็นแรงจูงใจ และจ่าฝูงตอบรับโดยปราศจาก ความหยิ่งหรือข้อเรียกร้อง
If there's a third unsub, we could be looking at a pack.ถ้ามีผู้ต้องสงสัยคนที่3 เราคงกำลังมองหาจ่าฝูง
The lieutenant will be fiercely loyal to the pack leader.รองฝูงจะภักดีต่อจ่าฝูงอย่างรุนแรง
He hasn't cemented his loyalty to the Alpha when already he's starting to question his role in the group.เค้ายังไม่ผูกพันและภักดีกับจ่าฝูงนัก ในตอนที่เขาเริ่มสงสัยเกี่ยวกับบทบาทของเขาในกลุ่ม
I mean, how long until the lieutenant realizes that he's expendable as well?ชั้นหมายถึง อีกนานแค่ไหนที่รองจ่าฝูงจะรู้ ว่าเค้าก็จะต้องถูกกำจัดเหมือนกัน
They've got a leader!มันน่าที่จะเป็นจ่าฝูงนะ
I don't know how they did things down in Mississippi, but in Shreveport, we don't sell out our packmaster to no shifter.ฉันไม่รู้ พวกเขาไปทำอะไร ที่มิสซิสซิบปี้ แต่ที่ชายแดนเท็กซัส เราไม่ขายจ่าฝูงให้พวกอื่น
I mean, after what happened with your packmaster in Mississippi, hell, I don't blame you.ฉันหมายถึง หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้น กับจ่าฝูงของนายที่มิสซิสซิปปี้ แม่ง, ฉันไม่โทษนายหรอกว่ะ
You got alpha in you.นายมีความเป็นจ่าฝูงนะ
Dyson and Cayden once ran with a pack of shifters.ไดสันกับเคย์เดนเคยเป็นจ่าฝูง ของพวกแปลงร่าง
Alpha's the pack leader...ตัวอัลฟ่า เป็นจ่าฝูง...
Take the pack leader, and take the pack.จัดการตัวจ่าฝูง แล้วจัดการพวกที่เหลือ
And here's the leader of the pack.และนี่ก็คือจ่าฝูงของหมาป่า
I need you to direct me to your pack.อยากให้นายชี้ทางไปหา จ่าฝูงของนายหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ่าฝูง
Back to top