ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดชมวิว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดชมวิว*, -จุดชมวิว-

จุดชมวิว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดชมวิว (n.) view point
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ok, here, it's coming up. Twin pines overlook.นี่ไง เรามาถึงแล้ว จุดชมวิว ทวิน ไพน์
Go to the starboard observation point behind the F-16 and here's what you do.ไปทางกราบขวาจุดชมวิว หลังเครื่อง F-16 แล้วทำแบบนี้.
I want to go to the observation deck at the 63 building.ฉันอยากไปที่จุดชมวิวบนอาคาร63
That's the point of our plan.- นั่นคือจุดชมวิวของแผนของเรา \
Twin pines overlook's coming up soon.อีกเดี๋ยวก็ึถึงจุดชมวิว ทวิน ไพน์ แล้วล่ะ
I've been in a place for over a week now that's famous for its sightseeing, and I've mostly been stuck in my hotel room, waiting.ฉันอยู่ที่นี่มาเป็นอาทิตย์แล้ว มันเป็นจุดชมวิวที่โด่งดัง และฉันต้องติดแหง็กอยู่แต่ในโรงแรม,เฝ้ารอ
You're never gonna make it to Lookout Point if you don't slow down.เธอคงไปไม่ถึงจุดชมวิวแน่ๆ ถ้าเธอไม่ลดความเร็วลงหน่อย
They're going to lookout point.พวกนั้นกำลังไปที่จุดชมวิว
Go find us a prime viewing spot.ไปหาเราที่จุดชมวิวสำคัญ
Our financing group intends to provide Bouiaert with the necessary funding they need to execute the plans they have for that beautiful nature spot near Isabelle's house.กลุ่มเงินทุนของเราตั้งใจจะให้ทุนบูลาร์ด ตามจำนวนที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ ในการดำเนินตามแผนการ ตรงจุดชมวิวธรรมชาติแสนสวย ใกล้ๆ บ้านของอิซาเบลล์
So the idea of this video is about a guy standing halfway down a pier, and a beautiful woman walks past him towards the lighthouse.เอ็มวีเป็นเรื่องของผู้ชายยืนอยู่ที่จุดชมวิว แล้วมีสาวสวยเดินผ่านไปยังประภาคาร
This is reservation property. The tourist lookout is 15 miles that way.ตรงนี้เป็นเขตสงวน จุดชมวิวอยู่ทางนั้น 15 ไมล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดชมวิว
Back to top