ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จานดาวเทียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จานดาวเทียม*, -จานดาวเทียม-

จานดาวเทียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จานดาวเทียม (n.) dish See also: dish aerial, satellite dish
จานดาวเทียม (n.) dish See also: dish arial, satellite dish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Satellite dishes here on Oahu sending out very powerful signals into deep space with an attempt to communicate with anyone..จานดาวเทียมที่วาฮู ส่งสัญญาณที่ทรงอานุภาพไปยังให้วงอวกาศลึก เพื่อพยายามติดต่อสื่อสารกับใครก็ตาม...
The satellites are still up?จานดาวเทียมยังทำงานอยู่เหรอ
I gotta ask you something. Does he get XM Radio with those?แล้วนี่จานดาวเทียมคู่นี้ฟังวิทยุได้รึเปล่า
You can keep that satellite dish.เธอเก็บจานดาวเทียมนั่นเอาไว้ได้
OK, we need to access and pinpoint the 3 closest cell towers to the location and then disrupt the satellite feeds to them and we need to do it fast.แล้วขัดขวางข้อมูลจากจานดาวเทียม ที่ส่งไปนั่น และต้องทำให้เร็วที่สุด เอาเลย
We'll use their satellite dishes on the rooftops.เราจะใช้จานดาวเทียมที่มีอยู่รอบๆบนยอดตึก
I think they're using the satellite dishes on the tops of the buildings to direct and amplify the electromagnetic energy.ผมว่าพวกมันกำลังใช้จานดาวเทียมบนยอดตึก เพื่อบังคับและเพิ่มพลังให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
I sabotaged the mapping satellite, just like I promised,โอเค โอเค ฉันก็ทําให้ไอ้จานดาวเทียมนั้นเจ๊งไปแล้วไง ก็อย่างที่ฉันสัญญาไง
I steal mostly satellite dishes.ส่วนใหญ่ฉันขโมยจานดาวเทียม
I think we're actually gonna have to open up the window and check the satellite dish.ผมคิดว่าเราต้องเปิดหน้าต่าง และตรวจจานดาวเทียมดู
Satellites, they're changing the world.พวกจานดาวเทียม พวกมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จานดาวเทียม
Back to top