ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดโชว์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดโชว์*, -จัดโชว์-

จัดโชว์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดโชว์ (v.) exhibit See also: show Syn. แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The public loves him, then he can have his own show, but not with me.งั้นก็ให้เขาจัดโชว์เองสิ อย่ายุ่งกับฉัน
It's a wedding convention. Miyuki is going to see her dream!มันเป็นงานจัดโชว์งานแต่งงาน มิยูกิกำลังจะเห็นความฝันของเธอ!
A souvenier photo wearing one of the dress in the show.ให้เราใส่ชุดที่จัดโชว์แล้วถ่ายรูปให้เป็นที่ระลีกหน่ะ
And now,thanks to your insane freak show of an operation,และตอนนี้ต้องขอบคุณการปฏิบัติการจัดโชว์ตัวประหลาดวิกลจริตของคุณ
No reason to put on a show without an audience.ไม่มีเหตุผลที่จะจัดโชว์ โดยไม่มีคนดู
If it's successful they'll give me a show in their other galleries in New York.ถ้างานนี้ประสบความสำเร็จ พวกเขาจะให้ฉันไปจัดโชว์ต่อ อีกหลายแกลเลอรี่ทั่ว นิวยอร์ค
It's like a one man traveling occult exhibit to small towns.คือผมเดินทางคนเดียว ก็เลยจัดโชว์นิดหน่อย
It's like he's on display.เหมือนเขาโดนจัดโชว์อยู่
Oh, there's a benefit show at the Forefront Theater in Riverside for starving children with cleft palates.โรงละครฟอร์ฟรอนท์ ที่ริเวอร์ไซด์จัดโชว์ การกุศลเพื่อช่วยเด็กผู้หิวโหย
They're hosting a talent show to prove that anyone can be a Five.พวกเขากำลังจัดโชว์เพื่อ อ้างว่าใครๆก็ไปถึง 5 ได้
Like, a Yakov-Smirnoff-opening-for-the- Spin-Doctors-at-the-Iowa-State-Fair shit-show.เหมือนตลกยานอฟ สเมียร์นอฟ จับมือจัดโชว์งานวัดกับสปิน ด็อกเตอร์ส ห่วยแตก
Some folks may have said he grew up to be the greatest showman the city has ever seen.บางคนว่าเขาโตขึ้นเป็นนักจัดโชว์ผู้ยิ่งใหญ่ เท่าที่เมืองนี้เคยเห็น
Let's have another show!- มาจัดโชว์กันอีกครั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดโชว์
Back to top