ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จบเห่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จบเห่*, -จบเห่-

จบเห่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จบเห่ (v.) be done for See also: be finished, be doomed Syn. จบ, สิ้นท่า, หมดท่า Ops. เริ่ม, เริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This film is gone, you are dead old man.จบเห่ ตาแก่นี่ ก็ไม่รอด
You are all dead meat!พวกแกทุกคนก็จบเห่กันหมด!
Forget the crazy death threats, if she doesn't sing she's dead anyway.ก็จบเห่.. ลืมไอ้คำขู่บ้านั่นซะ ถ้าเธอไม่ร้อง.. ก็จบเห่แน่ ๆ
If this gets out, your life is over. You're a freak.ถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปนะ ชีวิตนายจบเห่แน่
No one can ever find out about this. If this gets out, I'll be expelled.ถ้ามีใครรู้เรื่องนี้ ผมจบเห่แน่ๆ
If it weren't for them, we'd be finished. Be reasonable!ถ้าหากไม่ได้พวกเขาช่วย พวกเราคงจบเห่แน่ หัดมีเหตุผลบ้างสิ
I'm finished. They want you silenced.ฉันน่ะจบเห่แล้ว ส่วนนายต้องการให้เงียบไว้
Tragic attempts by lonely old coffin dodgers... to meet someone before they give up and peg out.ก็พยายามกันไป๊ แก่แต่ยังไม่หมดหวัง... ว่าจะพบใครสักคนก่อนจะจบเห่
You tell him, he tells everyone, we're done.นายบอกมัน มันบอกทุกคน เราก็จบเห่
Sounds to me like you're reaching.ฟังเหมือนว่ามันจบเห่แล้วว่ะ
Because if there isn't... we're all fucked.เพราะถ้าไม่มื... เราจบเห่กันหมดแน่
Then om shanti om will ends.เช่นนั้น โอม ชานติ โอม จะต้องจบเห่
HEY,YOUR LIFE IS OVER,SLUT!เฮ้ ชีวิตแกจบเห่แล้ว นังร่าน!
Every murderer thinks he can get away with it... and then something little goes wrong and it's over.ฆาตกรหลงคิดจะลอยนวล แต่แค่ความผิดพลาดเล็กน้อย.. มันก็จบเห่
If I did, my career would have taken off a long time ago.ไม่งั้นป่านนี้อาชีพฉันจบเห่นานแล้ว
If it's turned in to the police, it's over.ถ้ากลับไปหาตำรวจ นี่จบเห่แน่ ๆ
But if people find out about you, my career's over!แต่ถ้าคนอื่นรู้เข้าล่ะก็... ฉันจบเห่ จบสิ้น
So you guys are basically fucked.พูดง่ายๆว่าพวกนายจบเห่แล้ว
Half the men ended up eitherจนครึ่งหนึ่งต้องจบเห่
We end up like buried treasure.พวกเราก็จบเห่ เหมือนสมบัิติที่ถูกฝังใต้ดินไง
If you're not there, we're screwed.ถ้านายไม่อยู่ที่นั่น พวกเราจบเห่แน่
But it'll be for nothing if we end up back in the fire.แต่มันจะจบเห่ ถ้าเราจะบินเข้ากองไฟ
Patty's going down anyway, Tom. Save yourself.แพตตี้กำลังจะจบเห่ ทอม ดูแลตัวเองด้วย
This investigation is corrupt, and when I prove it, your career will be over.การสืบสวนนี้มีเบื้องหลัง ฉันพิสูจน์ได้เมื่อไหร่ คุณจบเห่แน่
If I let go of that, it's over. I know it.ถ้าฉันปล่อยมันไปก็จบเห่
If I fall asleep, it's over.ถ้าผมเผลอหลับ ก็จบเห่
No,because if anybody saw him out,we're done.ไม่ได้ ถ้ามีคนเห็นเขาอยู่ข้างนอก เราจบเห่แน่
Thanks to you, my career is over and I will spend the rest of my life here in Texas trying to teach evolution to creationists.เพราะนาย อาชีพของฉันต้องจบเห่ ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือในเท็กซัส สอนวิวัฒนาการสมัยใหม่ ให้พวกเคร่งศาสนา
When Jennings came to me, you were done.ตอนที่เจนนิงส์มาหาผม คุณจบเห่ไปแล้ว
If i yak,i lose this gig.ถ้าผมเปิดปาก ผมก็จบเห่แน่
If we start fighting amongst ourselves, we're doomed.ถ้าเรามัวแต่ระแวงกันเอง เราก็จบเห่
If that guy's out of here, we are done!ถ้าผู้ชายคนนี้ออกไปจากที่นี่ พวกเราจบเห่แน่
Now, get in there before the mission and your spy career are over.เอาล่ะ เข้าไปซะ ก่อนที่ภาระกิจ กับงานสายลับนายจะจบเห่
You are gettin' sloppy! And if people start pokin' around, we're done.คุณมันสะเพร่า เกิดชาวบ้านจับได้ เราจบเห่แน่
Well, if you're having a stroke, we're gonna makeถ้าคุณเดี้ยงมา เราจบเห่กันทั้งคู่
If you're wrong about this,my career is over.ถ้าเธอทำพลาด อาชีพฉันก็จบเห่
Miss... Our class is finished.ครูคะ ห้องเราจบเห่แล้ว
And if she finds out about this, it's over.แล้วถ้าเขามารู้เรื่องนี้อีกก็เป็นอันจบเห่พอดี
If she leaves, it's over!ถ้าเธอไป เราจบเห่แน่
If you ignore who order you and you're wrong, you're done.ถ้านายฝืนคำสั่งของเธอ แล้วนายคิดผิด นายจบเห่แน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จบเห่
Back to top