ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จนเดี๋ยวนี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จนเดี๋ยวนี้*, -จนเดี๋ยวนี้-

จนเดี๋ยวนี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จนเดี๋ยวนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I still respect you now.จนเดี๋ยวนี้ ฉันยังคงนับถือเธอ
Until now, you cannot tell what money you can receive what you cannot receive?จนเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้อีกหรือว่าเงินไหนรับได้เงินไหนรับไม่ได้
Just now you said "But still I'm a girl?"จนเดี๋ยวนี้เธอยังจะพูดว่า "แต่ชั้นเป็นผู้หญิงนะ"
There's something I've wanted to ask ever since I started.มีอยู่อย่างนึงที่ยังคาใจผมมาจนเดี๋ยวนี้...
A fact which has kept him alive, until now.ซึ่งช่วยให้เขาอยู่มาได้จนเดี๋ยวนี้
She'd like it best if she never had to show them.เธอชอบมันที่สุด เธอไม่เคยนำมันออกแสดงจนเดี๋ยวนี้
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์
Yeah, 'cause she certainly hasn't been one so far.ใช่สิ เพราะเธอไม่เคยเป็นปัญหาเลยจนเดี๋ยวนี้
Still, she is your queen. And ever present.ฉะนั้น พระนางยังคงเป็นราชินีของพระองค์ จนเดี๋ยวนี้
But until now, I still don't understand him.แต่จนเดี๋ยวนี้ ผมก็ยังไม่เข้าใจเขาเลย
I have to tell Jane right now.ฉันต้องไปบอกเจนเดี๋ยวนี้เลย
Ravenna has kept her all these years.ราเวนนากักตัวเธอไว้จนเดี๋ยวนี้
You didn't take any action up until now.คุณไม่เคยทำอะไรเลยจนเดี๋ยวนี้
Look, when Jake comes back home things will be different, but... until then I can't risk rocking the boat.นี่,เมื่อเจคกลับบ้านได้ ทุกอย่าง จะต้องแตกต่างไปจากนี้,แต่ว่า จนเดี๋ยวนี้ผมไม่สาารถ เสี่ยงให้เรื่องต่างๆมันพังลงได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จนเดี๋ยวนี้
Back to top