ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จดทะเบียนสมรส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จดทะเบียนสมรส*, -จดทะเบียนสมรส-

จดทะเบียนสมรส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จดทะเบียนสมรส (v.) register a marriage certificate Syn. จดทะเบียน Ops. จดทะเบียนหย่า, หย่า
English-Thai: HOPE Dictionary
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll just take a photo and then register.เราต้องการแค่ถ่ายรูปแล้วก็จดทะเบียนสมรส
I played a trick too, and... did not give you time for the registration of the marriage.หนูก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมด้วย,และ... พวกคุณไม่ได้ระบุเวลาสำหรับจดทะเบียนสมรส
And an unregistered marriage is not accepted by the legal system here.และการไม่จดทะเบียนสมรส ก็ไม่ถูกกับหลักกฏหมายของที่นี่
Yeah. I went down to city hall to get my marriage certificate,ใช่ พอดีผมไปที่อำเภอไปจดทะเบียนสมรส
I will never even register the marriage.ฉันจะไม่ให้เธอจดทะเบียนสมรส
72 people applied for marriage licenses in Montana in the last 3 days.มี 72 รายที่ยื่นขอจดทะเบียนสมรส ในมอนทาน่า ในสามวันที่ผ่านมา
I am, too. Mmm. Yeah.ฉันก็จริงจัง โอเค ไม่มีการยื่นขอจดทะเบียนสมรส โดยเรย์ โดโนแวน
However, I looked at that list again, and there's a Sydney Manning of Washington State who filed for a marriage certificate 2 days ago in Montana.แต่ฉันกลับไปดูรายชื่ออีกครั้ง และพบว่ามีซิดนี่ย์ แมนนิ่ง จากรัฐวอชิงตัน ซึ่งยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสมรส เมื่อสองวันก่อนในมอนทาน่า
Oh, I was just asking to make sure that you have all the proper legal documents for the marriage license.ฉันแค่ถามเพื่อให้แน่ใจ ว่าคุณมีเอกสารทางกฏหมาย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการจดทะเบียนสมรสค่ะ
Just don't register her as part of the family.และก็ไม่ต้องจดทะเบียนสมรสหรอกนะ
We're a couple.เราจดทะเบียนสมรสกันแล้วครับ
She's kind of smart. She signed the paper first.เธอบอกว่าเธอดีใจ ที่ได้จดทะเบียนสมรสก่อนใคร
You registered your marriage?นายกับราอิมจดทะเบียนสมรสกันแล้วเหรอ?
You're the first conglomerate to forgo a huge wedding.ไม่มีพิธีแต่งงาน มีแค่การจดทะเบียนสมรส มันไม่แปลกสำหรับ จูวอน หรือ
On Miss Lee Da Ji's resident registration certificate - = Marriage registration = = Marriage Registration =-ในใบรับรองการขึ้นทะเบียนที่อยู่อาศัยของคุณลี ดาจี - = ที่จดทะเบียนสมรส =- - = ที่จดทะเบียนสมรส =-
If your birth date is September 1986 -= Marriage Registration =-ถ้าวันเกิดคุณคือ กันยายน 1986 - = ที่จดทะเบียนสมรส =-
Minors cannot apply for marriage registration without parental consent.ผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้
Uncle Wall I'd like you to marry us, me and Nancy McCoy.ลุงวอลล์ จดทะเบียนสมรสให้เราที ผมกับแนนซี่ แม็คคอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จดทะเบียนสมรส
Back to top