ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่ำๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่ำๆ*, -ค่ำๆ-

คำๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำๆ (n.) word
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bolusการฉีดเข้าหลอดเลือดให้หมดทุกครั้ง,อาหารที่บดละเอียดแล้ว,อาหารที่เคี้ยวแล้ว,อาหารที่ถูกปั้นเป็นคำๆ,ก้อนอาหาร,ฉีดอินซูลินขนาดสูงครั้งเดียว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
an identical item (n.) เครื่องหมายละ ใช้เมื่อไม่ต้องการเขียนคำๆ นั้นซ้ำอีก Syn. an identity
an identity (n.) เครื่องหมายละ ใช้เมื่อไม่ต้องการเขียนคำๆ นั้นซ้ำอีก Syn. an identical item
ditto (n.) เครื่องหมายละ ใช้เมื่อไม่ต้องการเขียนคำๆ นั้นซ้ำอีก Syn. an identical item, an identity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell me, when is the occasion going to arise for him to employ this word?บอกฉันหน่อย, เมื่อไหร่ที่เขาจะได้ใช้ คำๆ นี้จริงๆ
Those words that burn deep in my heart.คำๆนั้น มันเผาไหม้หัวใจของฉัน
The only word that will bring you outคำๆเดียวที่เธอจะได้รับรู้
"Say your right words," the goblins said."พูดคำๆนั้นออกมาสิ" เหล่าปิศาจเอ่ย
I'll say the words.ไม่งั้นฉันจะพูดคำๆนั้น
Listen. She's going to say the words.ฟังๆ / หล่อนกำลังจะพูดคำๆนั้น
Karma is a word, like love.กรรมก็คือคำๆหนึ่ง เหมือนกับรักนั่นแหละครับ
You said they broke up over one word but "c'est la vie" is 3 words!เธอบอกพวกเค้าเลิกกันแค่คำๆ เดียวไง แต่ "c'est la vie" มัน 3 คำนี่
You always say, sorry.เธอมักจะพูดคำๆนี้เสมอๆ
Over the next week, I couldn't stop talking about that word.ทั้งอาทิตย์ต่อมา ผมไม่สามารถหยุดพูดถึงคำๆ นั้นได้เลย
You're afraid of the word?คุณกลัวคำๆ นั้นเหรอ?
So why is it the only word echoing in my head is...แต่ทำไมมีคำๆเดียวที่อยู่ในหัวผม
What are the magic words that I've gotta say so you will let me out of here?จะมีคำๆไหนบ้างที่ผมพูด - แล้วคุณจะปล่อยผม
I find that term condescending!ฉันถือว่าคำๆนั้นเป็นการ เหยียดหยามฉัน!
Well, what does that word even mean?คือ ฉันยังไม่แน่ใจเลยนะว่าคำๆนั้นมันหมายความถึงอะไรกันแน่?
And then we heard a single word leave howard's lips, and we knew we had our name.แต่พอเราได้ยินคำๆนึงจากปาก ฮาวเวิร์ด เรารู้เลย ว่าเราได้ชื่อวงแล้ว
Orson, I never thought I'd say this to you again,ออสัน ฉันจะไม่พูดคำๆนี้กับคุณอีก
Freedom, err... The word is foreign to the tongue.อิสรภาพ คำๆนี้ไม่คุ้นปากข้าเลย
You're afraid of The Gates, of Dylan and Claire and the rest, because of one word... vampires.คุณกลัว เดอะเกทส์ ดีแลน กับ แคลร์ และคนที่เหลือ เป็นเพราะคำๆเดียว...
I learned one very important word:ฉันได้เรียนคำๆนึงๅ คำที่สำคัญมาก
Never. Do you know how dangerous that word is?"ไม่มีวัน" คุณรู็มั้ยว่าคำๆนี้อันตรายแค่ไหน?
There's a word for people like you, and it's not "patriot."มีคำๆ นึงไว้เรียกคนอย่างคุณ และคำๆ นั้นก็ไม่ใช่ "คนรักชาติ"
Twist your words to sell any story they want.ทำให้คำๆหนึ่ง กลายเป็นเรื่องราวที่ขายได้ตามทีพวกเขาต้องการ
Leaving behind the words... "More beyond."ทิ้งคำๆหนึ่งไว้เบื้องหลัง "ยังมีอะไรเหนือไปกว่า"
Dude, I can't concentrate on the moves until I memorize the words.เพื่อน ฉันไม่สามารถจดจ่อกับการเคลื่อนไหวได้เลย จนกระทั่งฉันจำคำๆหนึ่งได้
It's one of your million words, and they don't mean anything.มันก็แค่คำๆหนึ่งในพันๆคำที่คุณจะพูดนั่นแหละ และก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย
Apologies are just words.คำขอโทษก็เป็นแค่คำๆหนึ่ง
As soon as you put our feelings into a word, it becomes meaningful.เมื่อใส่ความรู้สึกลงไปในคำคำหนึ่งเมื่อไหร่ คำๆนั้นก็จะมีความหมายทันที
Finally, someone tells me how to pronounce that word.ในที่สุดผมก็ได้ยินคำๆนี้สักที เนื้อ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่ำๆ
Back to top