ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่ายกักกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่ายกักกัน*, -ค่ายกักกัน-

ค่ายกักกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่ายกักกัน (n.) concentration camp See also: detention camp
English-Thai: HOPE Dictionary
concentration campn. ค่ายกักกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concentration camp; camp, concentrationค่ายกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentration campsค่ายกักกัน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ
The men are in concentration camp.พวกที่อยู่ในค่ายกักกัน
I'll send you to a concentration camp.ผมจะส่งคุณ ไปค่ายกักกัน
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า
He was captured, put in a Vietnamese prison camp.เขาถูกจับใส่ในค่ายกักกันเวียดนาม
Reaching prison camp, I make a promise to myself.ไปถึงค่ายกักกัน ผมสัญญากับตัวเอง
Millions of people of all religions nationalities and characteristics went through the concentration camp system.มีคนหลายล้านคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกรูปพรรณสัณฐาน ที่ต้องผ่านระบบค่ายกักกัน
We compare this information to the code sheet for concentration camps.สำหรับค่ายกักกัน คราวนี้คุณจะเห็นว่า ค่ายเอาช์วิทซ์คือหมายเลข 1
They had to be serviced on site once a month even if that was at a concentration camp.บริษัทต้องส่งช่างไปบำรุงรักษาถึงที่ตั้งเครื่องเดือนละครั้ง แม้กระทั่งที่ค่ายกักกัน
I spent six months in a Manchurian slave camp because of you.ผมต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายกักกันทาสแมนจูเรียน นานถึง 6 เดือนก็เพราะคุณ
Unequipped to house or feed 70,000 prisoners of war.เชลยศึกกว่า 7 หมื่นคนถูกปลดอาวุธ เพื่อเข้าสู่ค่ายกักกัน..
The surviving POWs are herded into various camps at O'Donnell.เชลยศึกผู้รอดชีวิต.. ถูกกวาดต้อนไปยังค่ายกักกันหลายๆแห่ง
Five miles east of Cabanatuan City here, there's a Japanese POW camp holding about 500 survivors of the death march.เลยไปทางตะวันออก 5 ไมล์ จากเมืองคาบานาตวน.. เป็นที่ตั้งของค่ายกักกันเชลยศึกที่ญี่ปุ่นจับตัวไว้ เป็นทหารรอดชีวิตจากการเดินเท้ามรณะกว่า 500 นาย
If the camp is here, what is the Japanese strength inside Cabanatuan City?ถ้าค่ายกักกันอยู่ตรงนี้.. แล้วในตัวเมืองล่ะ? พวกญี่ปุ่นตรึงกำลังไว้มากน้อยแค่ไหน?
He died of malaria about a year ago in one of the other camps.เค้าเพิ่งจะตายเพราะมาลาเรียเมื่อปีที่แล้ว.. ในค่ายกักกันอื่น
Who do you think smuggles all the medicine into the camp?นายคิดว่าใครเป็นลักลอบส่งยา เข้ามาในค่ายกักกันล่ะ?
Guys I knew ended up in those camps.เพื่อนทหารผมหลายคนติดอยู่ที่ค่ายกักกันนั่น
They're Kempei Tai. I think they're heading towards the camp.พวกมันคือ เคมไป ไต (ตำรวจลับ) คิดว่ามันกำลังมุ่งหน้าไปยังค่ายกักกันนะ
They will pass directly in front of the camp tonight.พวกเค้าจะผ่านหน้าค่ายกักกันคืนนี้
My men have been watching this camp for three years.คนของผมเฝ้ามองค่ายกักกันนี้มา 3 ปีแล้ว..
250 Japs at that camp.มีพวกยุ่น 250 คนที่ค่ายกักกัน
Each detainee will be brought to the barracks overall for identification.ผู้ต้องหาถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันทั้งหมด เพื่อทำประวัติ
She was in the camp when she was a child, wasn't she?เธอถูกต้อนไปค่ายกักกันตอนเด็กใช่มั้ย
Do you know how many camps there were in Europe?รู้รึเปล่าว่ามีค่ายกักกันกี่แห่งในยุโรป
Thousands. That's how many. There were thousands of camps.เป็นพัน นั่นแหละจำนวน มีค่ายกักกันอยู่เป็นพันแห่ง
People ask all the time what I learned in the camps.มีคนถามฉันตลอดว่า ได้เรียนรู้อะไรจากค่ายกักกันบ้าง
But the camps weren't therapy.แต่ค่ายกักกันไม่ใช่สถานบำบัดนะ
I took it with me to the camp, but it got stolen.ฉันเอาติดตัวไปค่ายกักกันด้วย แต่สุดท้ายก็ถูกขโมย
Actually, more like a concentration camp.ความจริงแล้วมันเหมือนค่ายกักกันมากกว่า
Um, is this detention?เอ่อ นี่มันค่ายกักกันหรือไง
The only way this country to stand straight again is to have all these shit heads confined in a concentration camp like the one existed during the Kwangju massacre.วิธีเดียวที่ประเทศนี้จะลุกยืนอีกครั้งคือการได้พวกเหล่านี้มากักขังในค่ายกักกัน
He won't work for the Russians because his parents were killed in a gulag, so he may have killed Paul, but he didn't do it for the Russians.เขาไม่ทำงานให้พวกรัสเซีย เพราะพ่อแม่เขาถูกฆ่าตาย ในค่ายกักกัน(ของพวกรัสเซีย) ดังนั้นเรื่องที่เขาฆ่าพอลอาจเป็นไปได้
Just weeks before the camp was liberated.เพียงไม่กี่อาทิตย์ก่อนที่ค่ายกักกัน จะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
There is a patient who survived the death camps.ได้มาจากคนไข้คนหนึ่งที่รอดชีวิต มาจากค่ายกักกันมรณะค่ะ
I'm a death camp survivor.ฉันเป็นผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันมรณะ
They belonged to a Jewess in the camp.มันเคยเป็นของหญิงชาวยิวในค่ายกักกัน
Welcome to Stalag 18.ตอนรับสู่ค่ายกักกันที่ 18
Well, it describes the horrible experiments performed on the camp's population... magical experiments.นั่นอธิบายการทดลองที่น่ากลัว ที่ทำในค่ายกักกันนั่นได้ การทดลองวิเศษ
In the '30s, Jews refused to believe they could be sent to concentration camps.ตอนปี 1930 ชาวยิวไม่เชื่อว่า จะถูกส่งตัวเข้าค่ายกักกัน
I mean, oh, what about the concentration camps?โอ้ ฉันกำลังมาคิดเกี่ยวกับเรื่องค่ายกักกันที่นายพูด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่ายกักกัน
Back to top